Sanne Siebes, 15 februari 2023

AVG-Startpakket voor particuliere bestuurders

Als bestuurder van de VvE bent u een duizendpoot. Bij het beheer van een VvE komt heel wat kijken. Zowel op administratief, financieel, technisch als juridisch gebied. Bij al die werkzaamheden maakt u met grote regelmaat gebruik van de persoonsgegevens van de eigenaars en bewoners van het appartementencomplex. Of het nu gaat om een opdracht tot reparatie in één van de appartementen, het uit handen geven van een incasso aan de incasso-afdeling van ons kantoor, het doorgeven van persoonsgegevens aan de notaris bij verkoop en levering van een appartement of het geven van inzage in de administratie van de VvE aan de leden, u werkt structureel met persoonsgegevens.

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (Uitvoeringswet AVG) in werking getreden. De AVG laat ruimte voor de lidstaten om bepaalde onderwerpen op nationaal niveau te regelen. Deze onderwerpen zijn in de Uitvoeringswet AVG geregeld. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierdoor komen te vervallen. De AVG heeft gevolgen voor de VvE. Meer dan voorheen moet de VvE zorgdragen voor een juiste verwerking van persoonsgegevens van de eigenaars en bewoners van de appartementencomplexen.

Van particuliere VvE bestuurders krijgen we veel vragen over de AVG. Om u als VvE bestuurder juridisch, maar bovenal ook praktisch op weg te helpen, hebben wij een AVG-Startpakket voor de particuliere VvE-bestuurder ontwikkeld. Met dit pakket geven wij u handvatten om als VvE AVG-proof te kunnen handelen. In dit pakket vindt u (onder meer) een theoretische uitleg over de AVG en de van belang zijnde onderwerpen voor de VvE. Daarnaast hebben we een aantal handige en praktische bijlagen toegevoegd die de VvE direct en rechtstreeks in de praktijk kan toepassen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een privacyverklaring, een cameraprotocol met toelichting en een voorbeeld verwerkingsregister.

Het pakket kan voor € 95,00 (exclusief btw) worden besteld. U kunt uw verzoek mailen naar avg@rijssenbeek.nl.

 

Lees ook

Beëdiging Laurine van Gemert en Jill Willems

We zijn trots dat vrijdag 27 januari 2023 mr. Laurine van Gemert en mr. Jill Willems bij de Rechtbank Gelderland zijn beëdigd tot advocaat.

Lees volledig bericht