Rijssenbeek Advocaten bespreken Koop- en Verkoop

Koop- en Verkoop

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een gekocht appartementsrecht na de levering toch niet voldoet aan hetgeen de koper op basis van de koopovereenkomst mocht verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een ontwikkelaar die nieuw gerealiseerde appartementen verkoopt, maar waarbij de vloer een andere is dan is verkocht. Maar denk ook aan verborgen gebreken aan het appartementsrecht en bijvoorbeeld achtergehouden informatie door de verkoper. Een goed voorbeeld van zo’n kwestie kunt u lezen in dit artikel.

De appartementseigenaar kan in dat geval de verkoper mogelijk aanspreken op de geconstateerde  tekortkomingen in de nakoming. Er is dan sprake van een zogenoemde non-conformiteit.

Rijssenbeek Advocaten staat met regelmaat particuliere eigenaars bij in koop-/verkoopkwesties en adviseren onder meer over de mogelijkheden om naast de verkoper VVE  aansprakelijk te kunnen stellen voor de geconstateerde gebreken in het gekochte appartementsrecht.

Bij non-conformiteitskwestie is de klachtplicht van de kopende partij van groot belang. Artikel 7:23 BW geeft namelijk aan dat als niet binnen “bekwame tijd” is geklaagd de koper geen beroep meer op non-conformiteit kan doen. Denkt u dat sprake is van non-conformiteit bij de aankoop van uw appartemensrecht? Neem dan snel contact op met Rijssenbeek Advocaten (bijvoorbeeld met mr. Roy Besselink) en maak een afspraak om uw kwestie te laten beoordelen.

Onze experts in het koop- en verkoop

Esther van Riet

Appartementsrecht, verenigingsrecht en koop/verkoop (non conformiteit)

e.vanriet@rijssenbeek.nl

Roy Besselink

Appartementsrecht, koop- en verkoop onroerend goed, verjaring, beslag- en executierecht

r.besselink@rijssenbeek.nl

Bram Willemsen

Appartementsrecht

b.willemsen@rijssenbeek.nl