Vergaderruimte bespreken Juridisch abonnement
Juridisch abonnement

Juridisch abonnement

Uw VvE-rechtspecialist aan tafel

Wij bieden sinds de oprichting van Rijssenbeek Advocaten juridische advies abonnementen aan voor
Verenigingen van Eigenaars en andere vastgoed gerelateerde verenigingen. Het appartementsrecht (ook wel VvE-recht genoemd) is erg complex en verschilt vaak van geval tot geval. VvE’s hebben daarom veel belang bij een juridisch specialist die als het ware “bij de VvE aan tafel zit”, een huisadvocaat dus.

 

Met de Overeenkomst Juridische dienstverlening (OJD) haalt de VvE die specialist in huis. Wij bieden met ons juridisch abonnement de VvE continue ondersteuning, bijstand en advies op het gebied van het VvE-recht. Dat kan gaan om een advies dat op de vergadering van eigenaars moet worden besproken over bijvoorbeeld verduurzaming of onderhoud, maar ook over hoe als VvE om te gaan met overlastkwesties. Wij zijn steeds bezig om VvE’s te helpen juridische problemen op te lossen en daarbij te voorkomen dat die kwesties onnodig uitmonden in langdurige procedures.

 

Meer informatie

Rijssenbeek Advocaten oefent geen verzekeringsbedrijf uit in de zin van de Wft en biedt geen rechtsbijstandsverzekering aan. Daardoor kan een vereniging niet zonder meer aanspraak op de OJD maken, wanneer er bijstand in een gerechtelijke procedure wordt gevraagd. Rijssenbeek Advocaten bekijkt per zaak of de gerechtelijke procedure onder de werking van de OJD valt. Vooraf kunnen daarover geen afspraken worden gemaakt.