Huurrecht

Huurrecht

Het huurrecht is een uitgebreid rechtsgebied met complexe regels voor de verhuur van woningen, bedrijfsruimten (7:290 BW) en overige ruimten (7:230a BW). In appartementencomplexen komen naast woning ook veel bedrijfsruimten en overige gebouwde onroerende zaken voor. Denk aan parkeergarages, technische ruimtes en winkels. Wij adviseren en procederen in zaken over huur en verhuur van bedrijfs- en/of woonruimte en zijn gespecialiseerd in kwesties die gaan over gemengde complexen. Gemengde complexen zijn appartementencomplexen waar eigenaars en huurders bij elkaar wonen en werken. Op het snijvlak tussen het huur-, en VvE-recht spelen zaken als overlast, gebreken en onderhoud van appartementen.

Met onze specialistische kennis adviseren wij onder meer VvE’s, woningcorporaties, professionele verhuurders en beheerders van winkelcentra, kantoorcomplexen en appartementencomplexen met commerciële ruimten.

Het huurrecht kent verschillende regimes met veel dwingendrechtelijke bepalingen. Die kunnen gevolgen hebben voor de (rechts-)positie van een verhuurder, een huurder of een VvE. Door ons vroegtijdig in te schakelen, worden ongewenste verrassingen voorkomen.

Onze experts in het huurrecht

Marnix Nijenhof

Appartementsrecht en huurrecht

m.nijenhof@rijssenbeek.nl

Rein Simonse

Appartementsrecht

r.simonse@rijssenbeek.nl