Verenigingsrecht

Wij adviseren en procederen in zaken over vastgoed gerelateerd verenigingsrecht. We zijn gespecialiseerd in kwesties die gaan over:

  • recreatieparken;
  • parkmanagement;
  • mandeligheden;  
  • eigendom van infrastructuur en bijkomende voorzieningen;
  • opzegging van het lidmaatschap met daarop volgende betalingsproblemen (free-riders);
  • problematiek rondom verhuurorganisaties;bewonersoverlast,
    overtredingen van reglementen, etc.;

Daarnaast adviseren wij veelvuldig bij herontwikkeling van winkelcentra en bedrijventerreinen.
Met onze specialistische kennis adviseren wij onder meer parkverenigingen, gemeenten, beleggers en
(appartementsrecht)eigenaars.

Onze experts in het verenigingsrecht

Esther van Riet

Appartementsrecht, verenigingsrecht en koop/verkoop (non conformiteit)

e.vanriet@rijssenbeek.nl

Roy Besselink

Appartementsrecht, koop- en verkoop onroerend goed, verjaring, beslag- en executierecht

r.besselink@rijssenbeek.nl

Ali El Fathi

Appartementsrecht

a.elfathi@rijssenbeek.nl