Kennisbank

Kennisbank

23 januari 2023

Het wijzigen van een splitsingsakte

Er kunnen verschillende redenen zijn om tot wijziging van de splitsingsakte over te gaan. Zo kan het zijn dat sprake is van een verouderd splitsingsreglement. Ook ...

Lees volledig bericht
6 december 2022

Opleggen van boete door de VvE

Als een eigenaar of gebruiker zich niet houdt aan de regels van de VvE, kan door de VvE handhavend worden opgetreden. De VvE kan op grond van het bepaalde in de ve...

Lees volledig bericht
28 november 2022

De VvE en het vermoeden van gebreken

Vaak wordt de vraag gesteld of de VvE (direct) actie moet ondernemen als er een vermoeden bestaat dat een gebrek aanwezig is. Onlangs is hierover een procedure gev...

Lees volledig bericht

Volledig Archief

1/51