Collega geeft advies over wijzigen akte van splitsing
Advies wijzigen akte van splitsing

Advies wijzigen akte van splitsing

Het komt regelmatig voor dat binnen een VvE de wens bestaat om de splitsingsakte te wijzigen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verouderd splitsingsreglement of een voorgenomen verbouwing van een appartement, waardoor het betreffende privégedeelte groter wordt.

Voor het wijzigen van de splitsingsakte is in principe unanimiteit vereist. Dit betekent dat alle eigenaars hun medewerking aan de wijziging van de splitsingsakte zullen moeten verlenen. Daarnaast is het ook mogelijk om in een vergadering met een meerderheid van tenminste 80% van het totaal aantal stemmen te besluiten tot wijziging van de splitsingsakte. In dit laatst geval zal na de besluitvorming een periode van drie maanden in acht moeten worden genomen. Gedurende deze periode hebben eigenaars die niet vóór hebben gestemd de bevoegdheid om via de rechter vernietiging van het besluit te vorderen.

 

In beide gevallen zal toestemming van de ‘beperkt gerechtigden’ (o.a. hypotheekverstrekkers) vereist zijn. Bovendien moet de wijziging altijd in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

Een traject tot wijziging van de splitsingsakte, waarin keuzes moeten worden gemaakt over de inhoud van het splitsingsreglement en de te nemen stappen in de besluitvorming, is voor een eigenaar of een VvE geen dagelijkse bezigheid.  Rijssenbeek Advocaten heeft veel expertise op dit gebied en kan u daarin ondersteunen.

De volgende werkzaamheden zijn onder meer mogelijk:

  • advisering over de vraag of de huidige situatie en/of gewenste situatie een wijziging van de splitsingsakte vereist;
  • beoordelen concept akte van wijziging splitsing, zoals deze is opgesteld door een notaris;
  • advisering en begeleiding bij besluitvorming tot wijziging van de splitsingsakte;
  • als contactpersoon dienen voor overleg met notaris, gemeente, splitsingstekenaar of andere bij de wijziging van de splitsingsakte betrokken partijen.

Rijssenbeek Advocaten hanteert een aantrekkelijk tarief voor advisering en begeleiding bij de wijziging van de splitsingsakte. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Lara Hesseling.

Juridisch abonnementen

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Lara Hesseling

Contact