camera
Rijssenbeek Advocaten, 1 juli 2019

Cameraprotocol voor VvE’s

Inmiddels is de AVG al weer meer dan een jaar van kracht. Wij hebben gemerkt dat VvE’s over sommige onderwerpen met betrekking tot de AVG nog vragen hebben. Een van de onderwerpen waar wij regelmatig vragen over krijgen is privacyregelgeving die ziet op cameratoezicht binnen de VvE. Steeds meer VvE’s besluiten om camera’s op te hangen en vragen zich vervolgens af waar precies rekening mee moet worden gehouden op basis van de AVG. Die vragen zijn terecht, want er zijn nogal wat zaken waar rekening mee moet worden gehouden volgens de AVG.

Rijssenbeek Advocaten heeft speciaal voor VvE’s een cameraprotocol opgesteld. In dit cameraprotocol zijn onder meer regels opgenomen over het doel van het cameratoezicht, taken en verantwoordelijkheden, de digitale opslagruimte en beveiliging van de beelden, de bediening van het camerasysteem, verslaglegging en rapportage en inzage en uitgifte van opgenomen camerabeelden aan derden. Bij het cameraprotocol leveren wij een duidelijke en praktische handleiding over hoe om dient te worden gegaan met cameratoezicht binnen de VvE. Daarnaast zijn als bijlagen bij het cameraprotocol nog verschillende handige modellen gevoegd zoals een model akte van geheimhouding, een model inzageverklaring, een model logboek onderhoud en storingen en een model voor het bijhouden van incidenten.

De kosten voor het cameraprotocol met handleiding bedragen slechts € 39,50 (excl. BTW)

Mocht u een cameraprotocol willen bestellen dan kan dat via AVG@rijssenbeek.nl 

chairs
Lees ook

De Hoge Raad zorgt voor onduidelijkheid binnen de VvE!

Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat een vernietigingsverzoek moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen ...

Lees volledig bericht