new housing development
Rijssenbeek Advocaten, 20 juni 2019

Aandachtspunten bij oplevering van een appartementencomplex

Met de bouwvakantie in aantocht streven aannemers ernaar lopende projecten zoveel mogelijk af te ronden en op te leveren. Of het nu gaat om de realisatie van een nieuwbouwproject of het uitvoeren van onderhoudswerk. Waar moeten VvE’s op letten bij de oplevering van gemeenschappelijke gedeelten en zaken? Hier volgen drie tips:

  1. Melden zichtbare gebreken

De oplevering is hét moment om melding te maken van eventuele gebreken en tekortkomingen aan het werk. Zichtbare gebreken waarover niet bij oplevering wordt geklaagd, wordt de VvE geacht te hebben aanvaard.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die nog niet in werking is getreden, beoogt overigens een versoepeling van deze regeling. Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de relevante ontwikkelingen.

  1. Schriftelijke oplevering

Ter versterking van de bewijspositie van de VvE –zodat de VvE kan aantonen bij oplevering te hebben geklaagd (zie tip 1)- is het raadzaam alle opleverpunten vast te leggen in een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal van oplevering. Bij oplevering van nieuwbouwcomplexen wordt veelal gebruik gemaakt van de modellen van Vereniging Eigen Huis, Woningborg en SWK. Indien de aannemer het niet eens is met een opleverpunt, kan hij dit aangeven door bij het opleverpunt “onder protest” te vermelden. Weigert de aannemer klachten te noteren, dan doet de VvE er goed aan de opleverpunten diezelfde dag schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) te bevestigen aan de partij met wie de aannemingsovereenkomst is gesloten.

  1. Bijstand door een bouwkundige?

Een bouwkundige kan in opdracht van de VvE tijdens de oplevering de gemeenschappelijke gedeelten en zaken beoordelen. De bouwkundige toetst dan veelal aan ‘enkel’ regelgeving en aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Zijn er in de aannemingsovereenkomst specifieke en/of verzwaarde normen afgesproken, dan is het zinvol dit in de opdracht aan de bouwkundige kenbaar te maken.

Voorts is het goed te realiseren dat de kennis van de bouwkundige wordt toegerekend aan VvE. Dit houdt in dat wanneer de VvE, bij oplevering bijgestaan door een bouwkundige, een gebrek niet heeft gemeld terwijl een bouwkundige dit had moeten kunnen opmerken, de aannemer dit aan de VvE kan tegenwerpen.

Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Marianne Schippers-van de Weerdhof.

balkonvloer
Lees ook

Waar houdt de vloer op en begint de afwerklaag bij een appartement?

Regelmatig wordt door VvE’s de vraag aan ons voorgelegd wat precies tot de afwerklaag van bijvoorbeeld een balkon moet worden gerekend. Ook in de jurisprudentie is...

Lees volledig bericht