Anne Vermeulen-Jonkers, 2 februari 2021

Afwijkende regels binnen de VvE voor een appartementseigenaar op Curaçao

Hoewel Curaçao bekend staat als een tropisch eiland waar mensen zich niet snel druk maken over wat de ander doet, blijkt uit de jurisprudentie dat ook daar – net zoals in Nederland – menig appartementsrechtelijk conflict tot een procedure leidt. Veel Nederlanders investeren in een woning of appartement op Curaçao voor vakantieverhuur en om er af en toe zelf te verblijven. Veel nieuwbouw parken worden gesplitst in appartementsrechten, waarbij (dus) VvE’s worden opgericht. Wat zijn daarvoor nu de regels op Curaçao?

Op 10 oktober 2010 zijn de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden veranderd. De Nederlandse Antillen zijn opgeheven, waardoor Curaçao een zelfstandig land is geworden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dit betekent dat Curaçao sinds die tijd verantwoordelijk is voor zijn eigen landsbestuur en wetgeving. De vaak gehoorde opvatting dat de wetgeving in Nederland gelijk is aan die op Curaçao, is onjuist. Hoewel de rechtseenheid in beide landen wordt nagestreefd, bestaan wel degelijke verschillen tussen beide rechtsstelsels. Een voorbeeld is het ‘poko poko-beginsel’ (poko poko betekent langzaamaan), waardoor op Curaçao een langere periode geldt voor het nemen van overheidsbeslissingen.

Voor het appartementsrecht geldt dat de regels grotendeels met elkaar overeenstemmen.
Op 10 oktober 2010 heeft Curaçao onder meer het Burgerlijk Wetboek 5 grotendeels van toepassing verklaard.
De appartementsrechtelijke wijzigingen die Nederland op latere datum heeft doorgevoerd, zijn echter vooralsnog niet van toepassing. Dit betekent bijvoorbeeld dat de termijn van een maand waarbinnen een besluit van een orgaan van de vereniging moet worden vernietigd evengoed geldt, maar nog geen direct vergelijkbare regeling bestaat voor het aangaan van een geldlening. Daarnaast heeft Curaçao het begrip ‘deeltijdappartementsrechten’ geïncorporeerd, omdat overzee veel gebruik wordt gemaakt van timeshare bij zowel woningen als appartementen.

Een VvE of een eigenaar die een gerechtelijke procedure wil starten, zal zich moeten richten tot het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit Hof behandelt zowel procedures in eerste aanleg als in hoger beroep. Een zaak die voor het eerst voorkomt, wordt doorgaans in het land (of de bijzondere gemeente) zelf behandeld. Dit betekent dus dat als een VvE of een eigenaar een vordering of verzoek instelt met betrekking tot een appartement op Curaçao, de procedure ook op Curaçao zal plaatsvinden. Een eventueel hoger beroep vindt in principe ook op Curaçao plaats. Voor het instellen van cassatie is echter de Hoge Raad in Nederland de enige aangewezen instantie.

Heeft een VvE of appartementseigenaar op Curaçao een (dreigend) conflict, dan bestaat behoefte aan een advocaat die gespecialiseerd is in het appartementsrecht.

Lees ook

Verplicht reservefonds voor alle VvE’s

In onze @rijssenbeek van 18 februari 2020 is toegelicht dat VvE’s een verplicht reservefonds moeten hebben. Daarin is verwezen naar de Wet verbetering functioneren...

Lees volledig bericht