Mark van der Lubbe, 24 mei 2022

Als lid van een VvE uw advocaatkosten laten vergoeden door uw rechtsbijstandverzekeraar

Ook eigenaren van een appartement kunnen in veel gevallen voor rekening van hun rechtsbijstandverzekering gebruik maken van de expertise van een van de advocaten van ons kantoor. Dit als bevestigend antwoord op de vraag of de vrije advocaatkeuze voor VvE’s ook geldt voor leden van een VvE (zie voor dat onderwerp deze @Rijssenbeek). Een korte toelichting.

Vrije keuze advocaat

Procedure
Veel leden van een VvE hebben een rechtsbijstandverzekering. Wanneer sprake is van een geschil, bijvoorbeeld met de VvE of een ander lid van de VvE, en een procedure noodzakelijk is, heeft een eigenaar op grond van de polisvoorwaarden veelal recht op een zogenoemde ‘vrije advocaatkeuze’. Dat houdt in dat in het geval van een procedure de kosten van een advocaat (tot de maximaal overeengekomen dekking) voor rekening van de rechtsbijstandverzekering komen.

Al onze 26 advocaten en juristen zijn specialist op het gebied van het appartementsrecht. Door de expertise van Rijssenbeek Advocaten kunnen zaken direct juist en sneller worden behandeld, zodat de kosten van een advocaat van ons kantoor in vrijwel alle gevallen niet de maximale dekking zal overschrijden. Veel verzekeraars werken samen met netwerkkantoren en zullen naar advocaten van die kantoren verwijzen. Een eigenaar heeft echter te allen tijde het recht zich te laten bijstaan door een advocaat naar keuze. In het geval van een appartementsrechtelijke kwestie bijvoorbeeld door een specialist van ons kantoor.

Kortom, in een procedure waarbij een besluit van de VvE moet worden vernietigd of toestemming moet worden afgedwongen voor bijvoorbeeld noodzakelijk te plegen onderhoud of handhaving door de VvE of een te plaatsen airco ed., staan wij u als eigenaar van een appartement graag bij en bent u bij ons kantoor al 30 jaar aan het juiste adres.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Mark van der Lubbe.

Lees ook

Kan hoogte servicekosten bij koop appartement leiden tot non-conformiteit of dwaling?

Stel dat bij de aankoop van een nieuwbouw appartement aan de koper wordt meegedeeld dat de servicekosten € 300,– á € 400,– per maand bedragen. Uiteinde...

Lees volledig bericht