, 4 april 2019

Appartement ondersplitsen zonder toestemming, mag dat?

Regelmatig komt het voor dat appartementen worden ondergesplitst, maar mag dit ook zonder toestemming van de overige appartementseigenaars?

In de wet (artikel 5:106 BW) staat dat een eigenaar, erfpachter of opstaller zijn recht op een gebouw met toebehoren en op de daarbij behorende grond met toebehoren mag splitsen in appartementsrechten.
Een appartementsrecht kan op zijn beurt weer worden gesplitst in appartementsrechten. Dit wordt ook wel een ondersplitsing genoemd. Een appartementseigenaar mag ondersplitsen zonder dat hij hiervoor toestemming nodig heeft van de andere appartementseigenaars, voor zover in de splitsingsakte niet anders is bepaald.

Een erfpachter of opstaller mag alleen splitsen in appartementsrechten nadat de grondeigenaar daar toestemming voor heeft gegeven. Indien de grondeigenaar de vereiste toestemming zonder redelijke grond weigert of niet reageert, kan de toestemming op verzoek van degene die toestemming heeft gevraagd, worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter.

Met enige regelmaat komt het voor dat appartementseigenaars hun appartementsrecht ondersplitsen. Vaak wordt zo’n ondersplitsing niet aan het bestuur van de VvE gemeld. Om te voorkomen dat de VvE niet op de hoogte is van de ondersplitsing is in het modelreglement 2017 een nieuw artikel opgenomen. Hierin staat de verplichting dat de eigenaar die ondersplitst binnen 14 dagen na de ondersplitsing aan het bestuur mededeling moet doen van persoonsgegevens en adressen van de ondereigenaars.

Om te beoordelen of ondersplitsen zonder toestemming van de overige appartementeigenaars is toegestaan, is het dus altijd belangrijk om te kijken of hierover in de splitsingsakte van de VvE iets is opgenomen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact op nemen met Fleur Messink.

Lees ook

Betaling (voorschot-)bijdragen door huurder

Op de incassoafdeling van Rijssenbeek Advocaten wordt dagelijks ondervonden dat lang niet alle appartementseigenaars tijdig de maandelijkse (voorschot-)bijdragen v...

Lees volledig bericht