Michel Elbers, 14 juni 2023

Artikelen in het huishoudelijk reglement van een VvE zijn niet altijd rechtsgeldig

Uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat naast regels over gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten ook regels over de privégedeelten in het huishoudelijk reglement van een VvE kunnen worden opgenomen. Deze bepalingen mogen echter niet in strijd met de wet en/of het splitsingsreglement zijn.

In het huishoudelijk reglement van een VvE kunnen in beginsel slechts regels met betrekking tot het feitelijk gebruik en regels van orde worden opgenomen. Vaak staan in het huishoudelijk reglement van de VvE echter bepalingen, die afwijken van het bepaalde in de wet, de jurisprudentie en/of het toepasselijke splitsingsreglement. Wanneer deze bepalingen in strijd zijn met de wet, de jurisprudentie of het splitsingsreglement, dan zijn die bepalingen nietig. Dat betekent dat de VvE in rechte geen beroep op deze bepalingen kan doen.

Het is voor VvE’s soms lastig te bepalen of artikelen in het huishoudelijk reglement al dan niet nietig zijn. Rijssenbeek Advocaten kan VvE’s hierbij helpen door het huishoudelijk reglement van de VvE te toetsen aan de huidige wet- en regelgeving, het splitsingsreglement van de VvE en de jurisprudentie. Daarnaast kunnen VvE’s ons kantoor ook opdracht geven voor het opstellen van een op maat gemaakt huishoudelijk reglement.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u een offerte ontvangen voor het screenen van een huishoudelijk reglement van uw VvE dan wel het opstellen van een op maat gemaakt huishoudelijk reglement voor uw VvE, neemt u dan contact op met mr. Michel Elbers.

Lees ook

Appartementseigenaars moeten complex laten aansluiten op een warmtenet

In het kader van de energietransitie worden steeds meer warmtenetten, ook wel stadsverwarming genoemd, aangelegd. Bij een warmtenet wordt warmte die bijvoorbeeld v...

Lees volledig bericht