flatgebouw
Rijssenbeek Advocaten, 6 december 2017

Asbest? Voorkom aansprakelijkheid van de VvE!

Uit artikel 3 lid 1 sub b van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 volgt dat degene die een bouwwerk of object geheel of gedeeltelijk laat afbreken of uit elkaar laat nemen, dient te beschikken over een asbestinventarisatierapport. Dit  indien hij weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk of object asbest of een asbesthoudend product bevindt.

Deze verplichting kwam aan de orde in de uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 22 maart 2017. Klik hier voor deze uitspraak. In deze kwestie had de vergadering van eigenaars van een VvE besloten tot vervanging van de kozijnen.

Bij een proefplaatsing werd een plaat opgemerkt in de spouw die volgens de aannemer bij de uitvoering van de werkzaamheden niet hoefde te worden aangeraakt, bewerkt of verwijderd. Het door de VvE gevormde bouwteam besloot geen onderzoek te laten verrichten naar de samenstelling van de plaat en heeft opgedragen door te gaan met de werkzaamheden. In één van de woningen kwam echter bij het verwijderen van het kozijn een deel van het spouwblad mee waarin een verdachte asbeststrook bleek te zijn verwerkt.

Bij de daarna uitgevoerde asbestinventarisatie werden zwaar beschadigde asbesthoudende spouwbladen aangetroffen en bleek dat het stof in de woning verontreinigd was. Daarop heeft de Inspecteur van de gemeente opdracht gegeven de woningen te ontruimen en te saneren. Door in de gegeven omstandigheden aan de aannemer op te dragen door te gaan met de werkzaamheden, handelde de VvE in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid en met het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en daarmee onrechtmatig ten opzichte van de betrokken eigenaars. De VvE is dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade.

Voorzichtigheid is dus geboden als de VvE werkzaamheden laat uitvoeren aan het gebouw. Als de VvE redelijkerwijs kan vermoeden dat zich in het gebouw asbest bevindt – bijvoorbeeld vanwege de leeftijd van het gebouw – moet zij een asbestinventarisatierapport laten opmaken.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Laurine van Gemert

zonnepanelen
Lees ook

Zonnepanelen op het dak van de VvE? Laat u adviseren

In toenemende mate hebben VvE’s plannen om zonnepanelen te plaatsen op het appartementengebouw. En dat is terecht, want het kan veel voordelen hebben. Het is zinvo...

Lees volledig bericht