Foto Furmerus flat
Rijssenbeek Advocaten, 2 maart 2018

Belangenverstrengeling bij een VvE-vergaderbesluit?

Recent is een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd waarin is geoordeeld dat sprake was van belangenverstrengeling in de zin van artikel 47 lid 4 van het Modelreglement 2006. Deze bepaling schrijft voor dat appartementseigenaars geen stem in de vergadering van eigenaars mogen uitbrengen ten aanzien van voorstellen waarbij zij – anders dan in hun hoedanigheid van eigenaar – een persoonlijk belang hebben. Het ging om het volgende.

Casus
Blauwdruk B.V. (“Blauwdruk”) heeft een voormalig kantoorgebouw met bijbehorende grond aangekocht, in ontwikkeling genomen, vervolgens gesplitst in appartementsrechten en deze in eigendom overgedragen. Eén appartementsrecht is door Blauwdruk aan de enig aandeelhouder van Blauwdruk overgedragen. Deze enig aandeelhouder is dus appartementseigenaar, uit dien hoofde lid van de VvE en in beginsel stemgerechtigd.

Tussen Blauwdruk en de VvE is op enig moment discussie ontstaan over een aantal opleverpunten. In dat kader heeft Blauwdruk een schikkingsvoorstel aan de VvE gedaan. Dit voorstel is in stemming gebracht tijdens een vergadering van eigenaars. De enig aandeelhouder van Blauwdruk heeft als lid van de VvE deelgenomen aan deze vergadering en daarin zijn stem uitgebracht. Het schikkingsvoorstel werd aangenomen.

Een aantal appartementseigenaars heeft binnen een maand vernietiging van het besluit verzocht; onder andere omdat sprake zou zijn van belangenverstrengeling. De enig aandeelhouder van Blauwdruk had volgens hen niet mogen meestemmen over het schikkingsvoorstel, omdat hij naast appartementseigenaar ook enig aandeelhouder van Blauwdruk was.

Oordeel
De Rechtbank geeft aan dat de enig aandeelhouder van Blauwdruk zich in dit geval inderdaad had moeten onthouden van stemming. Deze situatie is dus een goed voorbeeld waarop artikel 47 lid 4 van het Modelreglement 2006 ziet.

Heeft het de verzoekers uiteindelijk gebaat? Nee, in dit geval niet. Het besluit waarbij de VvE met het schikkingsvoorstel heeft ingestemd is door de Rechtbank in stand gelaten. Dit omdat ook al had de enig aandeelhouder van Blauwdruk zich onthouden van stemming, dit de uiteindelijke uitslag niet zou hebben veranderd.

 

flatgebouw
Lees ook

Belangenverstrengeling bij een VvE-vergaderbesluit?

Op 29 januari 2018 is een aardige appartementsrechtelijke uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd. Eén van de kwesties die in deze zaak aan de orde i...

Lees volledig bericht