zwart en wit appartement
Lara Hesseling, 27 juli 2021

Bestemming bedrijfs-/kantoorruimte bij een VvE

Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak (klik hier) waarbij de uitleg van de bestemming “bedrijfs-/kantoorruimte” bij een appartement onderwerp van geschil was. In de betreffende akte van splitsing is het appartement als volgt beschreven:

“het appartementsrecht bestaande uit de bedrijfs-/kantoorruimte op de begane grond aan de [a-straat1] te [A] met verder toebehoren, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie C complexaanduiding [nummer]”.

In artikel 17 lid 4 van het toepasselijke modelreglement 1992 is vermeld dat iedere eigenaar en gebruiker verplicht is het privé-gedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan nader in de akte gegeven bestemming. Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming van de vergadering.

Het standpunt van de VvE komt erop neer dat alleen gebruik van het appartement als kantoorruimte is toegestaan en dat voor ieder ander bedrijfsmatig gebruik de toestemming van de VvE noodzakelijk is. De betreffende eigenaar betoogt juist dat juist elk bedrijfsmatig gebruik is toegelaten.

Het Hof stelt bij de beoordeling voorop dat het bij de uitleg van het uit de openbare registers kenbare splitsingsreglement aankomt op de daarin tot uitdrukking gebrachte bedoeling van degenen die tot vaststelling van het splitsingsreglement zijn overgegaan. Deze bedoeling dient naar objectieve maatstaven te worden afgeleid uit de omschrijving in de notariële akte en het daarin opgenomen splitsingsreglement, bezien in het licht van de gehele inhoud daarvan.

Vervolgens stelt het Hof vast dat zowel de akte van splitsing als het toepasselijk modelreglement geen verdere definitie van bedrijfsruimte en/of kantoorruimte kennen. Het Hof deelt niet de opvatting van de VvE, dat uitsluitend kantoorruimte is toegestaan. Die uitleg van de VvE komt erop neer dat het woord bedrijfsruimte geen enkele betekenis heeft en dat bedrijfs-/kantoorruimte gelezen moet worden als kantoorruimte. Voor die uitleg biedt de splitsingsakte echter geen aanknopingspunten, ook niet voor zover de VvE bij de uitleg van deze bestemming aansluiting zou mogen zoeken bij de bestemming bedrijfsruimte in het huurrecht. De bestemming bedrijfs-/kantoorruimte heeft in het gewone spraakgebruik eenvoudigweg niet de betekenis dat uitsluitend kantoorruimte wordt bedoeld.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Lees ook

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

Hoewel een bestuurder van een VvE wellicht liever niet nadenkt over bestuurdersaansprakelijkheid, kan een bestuurder er wel mee worden geconfronteerd. Indien een b...

Lees volledig bericht