Boek over appartementsrechten
Rijssenbeek Advocaten, 11 september 2019

Boek over appartementsrecht en VvE’s verschenen

Op verzoek van Stichting Ars Aequi hebben Radboud Peutz en Hubert Braakhuis een boek (105 p.) geschreven over het appartementsrecht.

In het boek wordt het wettelijk kader van het appartementsrecht – waaronder in dit geval ook begrepen de Vereniging van Eigenaars – op relatief kort en bondige wijze behandeld. Dit wettelijk kader is niet alleen onontbeerlijk voor een student rechtsgeleerdheid en praktijkjurist, maar voor eenieder die in de dagelijks praktijk te maken heeft met het appartementsrecht. In een concreet geval kunnen dan de akte van splitsing en de vele verschillende (model)reglementen juist worden geïnterpreteerd en toegepast. Bovendien worden de nodige handvatten geboden voor verdere verdieping door de vele verwijzingen naar de parlementaire geschiedenis, literatuur en de rechtspraak.

Het boek is te bestellen via  www.arsaequi.nl of via de boekhandel.

Lees ook

VvE rechtspraak en klare taal

Kenmerkend voor het in eigendom hebben van een appartementsrecht is dat voorschotbijdragen betaald moeten worden. De meeste eigenaars van appartementsrechten zijn ...

Lees volledig bericht