vinyTherm elba flatgebouw
Mark van der Lubbe, 1 mei 2015

Boetebepaling Rijssenbeek Advocaten doorstaat rechterlijke toets

Rijssenbeek Advocaten begeleidt VvE’s regelmatig bij het opstellen van een huishoudelijk reglement. Ons kantoor heeft dan ook inmiddels een flink aantal voor de praktijk bruikbare bepalingen opgesteld, waaronder bijvoorbeeld een uitgewerkte boetebepaling.

Uit art. 29 MR 1992 (artikel 41 MR 2006) volgt dat in het huishoudelijk reglement een dergelijke nadere boetebepaling  kan worden opgenomen. In de publicatie  “Plan van aanpak bij overtredingen” is de door Rijssenbeek Advocaten geformuleerde uitgewerkte boetebepaling opgenomen. Klik voor dit artikel hier.

De boetebepaling van ons kantoor is onlangs ter toetsing aan de rechtbank Gelderland voorgelegd. In die zaak was door een VvE besloten tot wijziging van het huishoudelijk reglement, in die zin dat  de boetebepaling zoals opgesteld door ons kantoor, daarin werd opgenomen. Vervolgens is door een lid van de VvE om vernietiging van dit besluit verzocht.

De rechtbank Gelderland liet het besluit in stand. Naar het oordeel van de rechtbank dient de betreffende regeling een redelijk doel. De regeling dient namelijk als instrument bij de toezichthoudende taak van het bestuur. Bovendien gaat van de boeteregeling een prikkel uit tot het door leden van de VvE nakomen van hun verplichtingen.  Daarbij oordeelde de rechtbank dat de vastgestelde boetebedragen niet onredelijk hoog waren, ook omdat het om maximumbedragen gaat. Voorts overweegt de rechtbank nog dat een lid van de VvE die het met de door het bestuur aan hem opgelegde boete niet eens is, voldoende mogelijkheden heeft om beroep in te stellen bij de vergadering van eigenaars en/of zo nodig bij de rechter. Klik voor de gehele beschikking hier.

Conclusie is dat de door Rijssenbeek Advocaten opgestelde uitgewerkte boetebepaling de rechterlijke toets doorstaat.

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met  mr. M. van der Lubbe.

flatgebouwen
Lees ook

Digitale uitnodiging voor vergadering toegestaan?

Zo midden in het vergaderseizoen ontvangen wij veel vragen die te maken hebben met de vergadering van eigenaars. Een terugkerend probleem blijkt de wijze van oproe...

Lees volledig bericht