Anne Vermeulen-Jonkers, 1 september 2015

De Coöperatieve Vereniging combineert slecht met de Warmtewet

Dat de huidige Warmtewet niet combineert met het appartementsrecht is veel besproken en breed erkend. Dat (veel) VvE’s worden uitgesloten van verplichtingen uit de Warmtewet is dan ook een terechte ontwikkeling. Vrijwel onbesproken is de combinatie tussen coöperatieve verenigingen en de huidige Warmtewet. Ten onrechte, want voor een coöperatieve vereniging kunnen de feitelijke en financiële gevolgen van de Warmtewet even groot zijn als voor een VvE.

Bestudering van de Warmtewet in relatie tot coöperatieve verenigingen leert het volgende. De redenen van het Ministerie van Economische Zaken om VvE’s grotendeels uit te sluiten van de verplichtingen uit de Warmtewet zijn ook van toepassing zijn op coöperatieve verenigingen. Coöperatieve verenigingen dienen daarom, naar onze mening, net als VvE’s uitgesloten te worden van de verplichtingen uit de Warmtewet. Dit standpunt hebben wij beargumenteerd betoogd bij het Ministerie van Economische Zaken. Naar aanleiding daarvan is de positie van de coöperatieve vereniging erkend als knelpunt, dat meegenomen wordt in het lopende wijzigingstraject van de Warmtewet. Een positieve ontwikkeling die wij met belangstelling volgen en waarover wij u zullen blijven informeren.

Voor meer informatie over dit onderwerp leest u het artikel:

“De coöperatieve vereniging is een erkend knelpunt in de Warmtewet”.   

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr.Tom Gilsing.

Lees ook

De Coöperatieve Vereniging is een erkend knelpunt in de Warmtewet

Dat de huidige Warmtewet niet combineert met het appartementsrecht is veel besproken en breed erkend. Dat veel VvE’s[1] worden uitgesloten van verplichtingen uit d...

Lees volledig bericht