Esther van Riet, 13 mei 2013

De ingebrekestelling per e-mail en de buitengerechtelijke incassokosten

Het komt steeds vaker voor dat eigenaren de maandelijkse (voorschot)bijdragen niet voldoen wat een (langdurig) incassotraject tot gevolg heeft. Biedt de wet de mogelijkheid om het incassotraject digitaal c.q. per e-mail uit te voeren?

Op grond van de nieuwe Wet buitengerechtelijke incassokosten dient de debiteur met de ingebrekestelling een termijn van 14 dagen te worden geboden om alsnog tot betaling over te gaan. Doet de debiteur dat niet binnen die 14 dagen, dan is hij incassokosten verschuldigd. Voorafgaand aan de ingebrekestelling wordt een herinnering verzonden en soms nog een aanmaning.

De wet bepaalt dat de ingebrekestelling, dat is de brief waarin wordt aangekondigd dat incassokosten verschuldigd zullen zijn indien niet alsnog binnen 14 dagen zal worden betaald, schriftelijk dient te gebeuren. Uit de toelichting bij de wet en uit de rechtspraak volgt dat onder dit schriftelijkheidsvereiste ook dient te worden verstaan de ingebrekestelling die per e-mail is verzonden. Het probleem is evenwel dat degene die de e-mail verzendt, moet kunnen aantonen dat deze e-mail in de inbox van de debiteur terecht is gekomen in het geval de debiteur de e-mail ontkent te hebben ontvangen. Bewijstechnisch een lastige zaak.

Kortom, het incassotraject kan per e-mail plaatsvinden, doch met uitzondering van de ingebrekestelling. Om daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op de buitengerechtelijke incassokosten verdient het aanbeveling de ingebrekestelling waarin wordt aangekondigd dat die kosten verschuldigd zijn indien er niet binnen 14 dagen alsnog wordt betaald, per gewone post te versturen. Daarmee wordt voorkomen dat in een later stadium moet worden aangetoond dat een debiteur de ingebrekestelling in zijn inbox per e-mail heeft ontvangen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. E. van Riet.

Lees ook

Wat te doen als de aannemer failliet gaat of gebreken weigert te herstellen?

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het tijdschrift: Appartementeneigenaar In dit artikel geeft Rijssenbeek Advocaten antwoord op de meest voorkomende vragen bij...

Lees volledig bericht