Jill Willems, 2 september 2022

De op-, aan-, onder- of bijbouw binnen een VvE

De modelreglementen bevatten een bepaling dat appartementseigenaars toestemming nodig hebben van de vergadering voor het plaatsen van een op-, aan-, onder- of bijbouw. Het is echter niet altijd duidelijk wat precies wordt verstaan onder een op-, aan-, onder- of bijbouw.

De jurisprudentie is niet eenduidig over het antwoord op de vraag wanneer sprake is van een op-, aan-, onder- of bijbouw. Een terugkerend gezichtspunt is echter of het bouwwerk bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, althans een permanent karakter heeft. Van een permanent karakter is in ieder geval sprake wanneer het bouwwerk onlosmakelijk met het appartement wordt verbonden. Onlosmakelijke verbondenheid is echter niet zonder meer een vereiste om te kunnen spreken van een op-, aan- onder- of bijbouw. Hiervan kan namelijk ook sprake zijn wanneer er omstandigheden zijn waaruit is af te leiden dat het bouwwerk niet eenvoudig te verwijderen is en dat het (kennelijk) is bedoeld om daar permanent te blijven staan. Hierbij kan worden gedacht aan de omvang van het bouwwerk en de werkzaamheden die nodig zijn om het bouwwerk te plaatsen.

Overigens geldt dat wanneer géén sprake is van een op, aan-, onder- of bijbouw een eigenaar mogelijk tóch toestemming nodig heeft van de vergadering voor het aanbrengen van een wijziging/het laten uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Er is namelijk ook toestemming van de vergadering vereist wanneer bijvoorbeeld wijzigingen worden aangebracht aan gemeenschappelijke gedeelten of wanneer sprake is van een wijziging van het architectonisch uiterlijk.

Tijdens de Rijssenbeek VvE-dag op 3 november 2022 zal dit onderwerp tijdens één van de workshops nader worden besproken. Aanmelden kan via een e-mail aan events@rijssenbeek.nl.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Jill Willems.

Lees ook

VvE’s kunnen (voorlopig) nog digitaal blijven vergaderen

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid die het mogelijk maakt voor VvE’s om digitaal te vergaderen, is wederom verlengd tot 1 oktober 2022.

Lees volledig bericht