Jonathan Scholte, 27 november 2023

De subsidieregeling verduurzaming voor VvE’s

Op 21 november 2023 is een nieuwsbericht verschenen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de subsidieregeling verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE).

De SVVE wordt per 1 januari 2024 uitgebreid. Er komen meer mogelijkheden voor onder meer VvE’s om subsidie te ontvangen voor verduurzaming. De vier belangrijkste wijzigingen zijn kort samengevat als volgt:

1.    Uitbreiden van subsidie voor (energie)adviezen;
2.    Versoepelen van voorwaarden voor monumenten;
3.    Bonussubsidie voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen;
4.    Stimuleren van elektrisch rijden.

De aanpassing van de SVVE is aangekondigd in de VvE-versnellingsagenda verduurzaming die in september naar de Tweede Kamer is verzonden.

Voor vragen en/of voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Jonathan Scholte.

Lees ook

Het eigen risico van de opstalverzekering en de VvE

Op grond van alle Modelreglementen zijn VvE’s verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Dikwijls bedingt de verzekeraar een eigen risico. In onze @Rijssenbeek...

Lees volledig bericht