Rijssenbeek Advocaten, 7 oktober 2019

De VvE en algemene voorwaarden, welke zijn van toepassing?

In de praktijk merken we dat bij VvE’s en opdrachtnemers onduidelijk kan bestaan met betrekking tot het overeenkomen van algemene voorwaarden. Onlangs speelde bij de rechtbank Rotterdam de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing waren op een opdracht.

In de kwestie had de VvE een offerte opgevraagd met betrekking tot schilderwerk. De VvE had bij de offerteaanvraag een uitgebreide technische omschrijving gevoegd waarin onder meer werd ingegaan op algemene voorwaarden die van toepassing waren. De VvE verwijst naar de STABU Standaard 2012 en de UAV 2012. In de daaropvolgende offerte van de schilder werd verwezen naar andere algemene voorwaarden, te weten de AVC. In haar opdrachtbevestiging gaat de VvE akkoord met de offerte door de schilder, waarbij de VvE ongelukkigerwijs de AVC als bijlage bijvoegt. De VvE gaat in haar bevestiging echter niet in op welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Vervolgens ontstaat een geschil tussen de VvE en de schilder, waarbij onder meer de discussie speelt welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Uiteindelijk wordt door de rechter geoordeeld dat als in een uitnodiging tot het doen van een aanbod voldoende duidelijk naar algemene voorwaarden is verwezen, het op de weg ligt van degene die op de uitnodiging ingaat om goed duidelijk te maken dat diegene de toepasselijkheid van eigen afwijkende algemene voorwaarden wil bewerkstelligen.

De VvE heeft in het eerste stuk van de keten van schriftelijke contacten (het ‘aanbod’) voldoende duidelijk naar de algemene voorwaarden verwezen die zij van toepassing wilde verklaren op de te sluiten overeenkomst. Hierdoor lag het op de weg van de schilder om de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand te wijzen. Doordat de schilder dat niet heeft gedaan, komt aan de (tweede) verwijzing door de schilder naar andere algemene voorwaarden geen werking toe. Dat de VvE de opdracht heeft bevestigd met daarbij als bijlage de algemene voorwaarden van de schilder (de AVC) doet daar niet aan af. Hieruit volgt immers niet dat de VvE afstand had willen doen van de toepasselijkheid van ‘haar’ algemene voorwaarden. Hierin speelt mee dat de VvE niet expliciet verwijst naar de AVC.

Kort en goed komt het erop neer dat een VvE er in ieder geval goed aan doet om duidelijk te zijn in het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden op een overeenkomst. Daarnaast is het net zo van belang om de algemene voorwaarden van de andere partij expliciet van de hand te wijzen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

Lees ook

Nieuw Compendium modelreglementen

Na de introductie van het nieuwe modelreglement in december 2017 heeft Rijssenbeek Advocaten besloten opnieuw een Compendium uit te geven. Hierin is een artikelsge...

Lees volledig bericht