Rijssenbeek Advocaten, 11 maart 2022

De VvE en het opladen van elektrische voertuigen

Mag een VvE toestemming voor het aanleggen van een stopcontact in de parkeergarage om een hybride of elektrische auto op te laden, weigeren? Hierover heeft de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar recentelijk geoordeeld.

De eigenaar in kwestie heeft de vergadering van eigenaars toestemming gevraagd om een stopcontact in de parkeergarage aan te leggen, zodat hij zijn hybride auto kan opladen. De vergadering van eigenaars heeft deze toestemming geweigerd, omdat de VvE bezig is met het opstellen van een plan met algemene regels en voorwaarden voor oplaadpunten in de parkeergarage. Dit in verband met de naderende inwerkingtreding van de ‘Notificatieregeling oplaadpunten VvE’s’. De eigenaar heeft vernietiging van het besluit, geen toestemming te verlenen, gevraagd.

De rechter heeft geoordeeld dat in dit geval de belangen van de VvE om de veiligheid te waarborgen en om precedentwerking te voorkomen zwaarder wegen dan de belangen van de eigenaar. In dit oordeel is meegewogen dat de eigenaar in de omgeving van het complex voldoende mogelijkheid heeft om zijn auto op te laden. Het verzoek van de eigenaar tot vernietiging van het besluit is om die reden afgewezen.

De les die uit deze uitspraak kan worden getrokken is dat de VvE onder omstandigheden de toestemming voor het aanleggen van een stopcontact of oplaadpunt in de gemeenschappelijke parkeergarage kan weigeren.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

 

Lees ook

Verzoek vervangende machtiging tot benoeming bestuur of VvE beheerder

In onze @Rijssenbeek van 8 juni 2020 hebben wij geschreven over de (on)mogelijkheid van een verzoek tot vervangende machtiging tot het benoemen van een bestuurder ...

Lees volledig bericht