Rijssenbeek Advocaten, 6 augustus 2021

De VvE en incasso van een factuur lekdetectie

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een eigenaar bij de VvE melding maakt van een lekkage. Of deze lekkage door de VvE moet worden verholpen is afhankelijk van de oorzaak van de lekkage. Wordt de lekkage veroorzaakt door bijvoorbeeld een gebrek in de gemeenschappelijke leidingen, dan ligt de verantwoordelijkheid voor herstel in beginsel bij de VvE.

De oorzaak van een lekkage is echter lang niet altijd direct duidelijk. In dat geval moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van de lekkage (lekdetectie). Omdat de VvE de opdracht geeft voor het onderzoek, zal de VvE in eerste instantie de factuur voor de lekdetectie moeten betalen. Als uit de lekdetectie blijkt dat de oorzaak van de lekkage is gelegen in een privégedeelte, zal de VvE de factuur echter willen doorbelasten aan de eigenaar.

Om onnodige discussie bij het innen van deze factuur te voorkomen doet de VvE er verstandig aan om de lekdetectie te laten uitvoeren op basis van kosten ongelijk. Dat wil zeggen: de partij die verantwoordelijk is voor het herstel van de oorzaak van de lekkage, draagt ook de kosten van de lekdetectie. Van belang is dat de VvE de eigenaar er op voorhand op wijst dat de factuur voor de lekdetectie voor zijn of haar rekening zal komen, als de oorzaak van de lekkage is gelegen in het privégedeelte van de betreffende eigenaar, of anderszins voor zijn verantwoording komt. Bovendien is het aan te raden de eigenaar schriftelijk akkoord te laten geven voor het uitvoeren van de lekdetectie op basis van kosten ongelijk.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

Lees ook

Mag een VvE besluiten over een privégedeelte van een appartementseigenaar?

Onlangs verscheen er een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. In deze zaak heeft de vergadering van eigenaars van de betreffende VvE besloten dat het bordes, b...

Lees volledig bericht