Rein Simonse, 19 april 2024

De VvE in de rol van verhuurder

Regelmatig komt het voor dat een VvE optreedt als verhuurder. Zo kan een VvE besluiten het dak van het gebouw te verhuren aan derden voor antenne-opstelplaatsen of zonnepanelen. Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat een VvE parkeerplaatsen of garages verhuurt.

In het geval een VvE besluit over te gaan tot verhuur is het van belang een goede huurovereenkomst te sluiten, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige wet- en regelgeving en de bepalingen uit het splitsingsreglement. Zo kennen de Modelreglementen 1973, 1983 en 1992 bijvoorbeeld een bepaling waaruit volgt dat het aangaan van overeenkomsten waaruit regelmatige verplichtingen terugkeren (waaronder een huurovereenkomst kan vallen), voor langer dan één jaar, slechts kan voor zover de mogelijkheden daartoe uit het splitsingsreglement blijken.

Ook is het van belang onderscheid te maken tussen de verhuur van een gemeenschappelijk gedeelte en een appartementsrecht (privé-gedeelte), waarvan een VvE het eigendom heeft. Beide varianten hebben hun eigen aandachtspunten.

Rijssenbeek Advocaten kan VvE’s helpen door eventuele huurovereenkomsten en besluitvorming daarover te toetsen aan de huidige wet- en regelgeving en het splitsingsreglement van de VvE. Daarnaast kunnen wij voor VvE’s ook huurovereenkomsten opstellen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u een offerte ontvangen voor het screenen van of het opstellen van een huurovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met mr. Rein Simonse.

Lees ook

Omgevingsvergunning in relatie tot toestemming VvE

Recentelijk heeft de Rechtbank Amsterdam zich in een (bestuursrechtelijke) procedure uitgelaten over de vraag of een omgevingsvergunning voor een dakterras op een ...

Lees volledig bericht