, 22 april 2022

De wijziging van het architectonisch uiterlijk binnen de VvE Deel II

In de vorige @Rijssenbeek is beschreven in welke gevallen sprake is van een wijziging in het gebouw die kan worden aangemerkt als een wijziging van het architectonisch uiterlijk. Voor een wijziging die het architectonisch uiterlijk aantast, is toestemming nodig van de vergadering van eigenaars. Dit is de interne kant van een wijziging van het architectonisch uiterlijk. Intern wil zeggen: binnen de VvE. Bij een wijziging kunnen externe factoren ook een rol spelen.

Zo kan het zijn dat met een wijziging van het architectonisch uiterlijk inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van de architect. Over dit onderwerp is eerder een @Rijssenbeek geschreven. De toestemming van de vergadering van eigenaars voor een wijziging door een eigenaar staat in beginsel los van het auteursrecht van de architect. Wel is het zo dat wanneer de vergadering van eigenaars toestemming verleent terwijl de wijziging inbreuk maakt op het auteursrecht van de architect, de architect zich met een beroep op zijn auteursrecht tegen de wijziging kan verzetten. Het is raadzaam om aan het verlenen van de toestemming aan de eigenaar toe te voegen dat een eventuele inbreuk op het auteursrecht van de architect voor rekening en risico komt van de eigenaar die de wijziging wil (laten) uitvoeren.

Daarnaast is in veel gevallen een omgevingsvergunning van de gemeente vereist voor de voorgenomen wijziging. Het verlenen van toestemming door de vergadering van eigenaars staat in principe los van het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning voor de wijziging door de gemeente. Wel zou de vergadering van eigenaars als voorwaarde voor toestemming kunnen stellen dat de eigenaar de benodigde omgevingsvergunning verkrijgt.

Kortom, enkel de toestemming van de vergadering van eigenaars volstaat niet altijd wanneer een wijziging in het gebouw leidt tot een wijziging van het architectonisch uiterlijk. Daarnaast kan voor een wijziging in het gebouw toestemming nodig zijn op grond van andere bepalingen uit het splitsingsreglement.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Layal Wessels.

 

Lees ook

De wijziging van het architectonisch uiterlijk binnen een VvE

De modelreglementen bevatten een bepaling waaruit volgt dat eigenaars van een appartement niet zomaar wijzigingen mogen aanbrengen in het gebouw die leiden tot een...

Lees volledig bericht