Sanne Siebes, 11 juli 2022

Een airco in het appartement. Mag dat zomaar?

Steeds meer eigenaars willen een airco in hun appartement. Mag dit zomaar, of moet je hier toestemming voor vragen aan de vergadering?

In een zaak die diende bij de rechtbank Noord-Holland  was deze vraag aan de orde.

Een eigenaar wil een airco laten plaatsen in zijn appartement. Omdat de airco bestaat uit een binnen- en buitenunit moet een doorvoer vanuit het appartement van de eigenaar door de gemeenschappelijke buitengevel worden gemaakt. Omdat de buitengevel tot de gemeenschappelijke zaken van de VvE behoort, moet de eigenaar hiervoor toestemming vragen aan de vergadering.  In overleg met het bestuur is voorafgaand aan de vergadering een gebruiksovereenkomst opgesteld voor het plaatsen en in gebruik hebben van de airco. In deze overeenkomst is opgenomen dat het maximale toegestane geluidsniveau 35dB is. De vergadering heeft het verzoek tot het plaatsen van een airco afgewezen. De eigenaar is vervolgens een procedure gestart om dit vergaderbesluit door de rechter te laten vernietigen.

De eigenaar voert aan dat het besluit van de vergadering in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Ook voert hij aan dat hij een groot belang heeft bij het plaatsen van de airco vanwege de gezondheidssituatie van zijn vrouw. Zij heeft ernstige longproblemen en is daarom gevoelig voor warmte en temperatuurschommelingen. Daarnaast is hij akkoord gegaan met het maximale geluidsniveau van 35 dB. De eigenaar is van mening dat er daarmee voldoende waarborgen zijn dat geen onredelijke geluidshinder wordt veroorzaakt voor naaste buren. De eigenaar geeft tot slot aan dat de toestemming door de vergadering zonder redelijke grond wordt geweigerd en dat de VvE geen reële belangen of argumenten heeft tegen het plaatsen van de airco.

De kantonrechter is van oordeel dat de VvE in redelijkheid heeft kunnen besluiten toestemming te weigeren. De vergadering was na uitgebreide discussie in meerderheid tegen de plaatsing van de airco. Dit betekent niet dat de belangen van de eigenaar zijn genegeerd. De eigenaar heeft de vrees voor geluidshinder niet voldoende kunnen wegnemen en heeft niet aangevoerd hoe hij aan de (wettelijke) geluidsnormen zal voldoen. De VvE heeft aangevoerd dat alternatieven beschikbaar zijn zoals een “stand-alone binnenunit”, waarvoor geen toestemming van de VvE is vereist. Het verzoek tot vernietiging van het vergaderbesluit wordt dus afgewezen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sanne Siebes.

Lees ook

De VvE en bezwaren tegen de notulen

Nadat de vergadering van eigenaars heeft plaatsgevonden volgen de notulen van de vergadering. De notulen zijn een zakelijke weergave van hetgeen is besproken op de...

Lees volledig bericht