Hubert Braakhuis, 27 juni 2014

Eigenaar ondersplitsing geen recht op inzage administratie hoofdsplitsing

Onlangs verscheen een @Rijssenbeek over een uitspraak van het Gerechtshof waarin is geoordeeld dat het recht op inzage in de administratie niet betekent dat het bestuur kopieën van die administratie moet verstrekken aan een eigenaar. Recentelijk heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich eveneens uitgelaten over het recht op inzage dat in de modelsplitsingsreglementen is geregeld.

In deze zaak diende de Rechtbank te oordelen over een eigenaar van een appartement in een ondersplitsing die inzage wilde in de administratie van de hoofdsplitsing.

De Rechtbank oordeelde dat het recht op inzage in de administratie van de hoofdsplitsing zoals dat in het modelsplitsingsregelement is geregeld, toekomt aan de gezamenlijke onderappartementseigenaars en niet aan een eigenaar van een appartement in de ondersplitsing afzonderlijk. Alleen de gezamenlijke eigenaars van de ondersplitsing kunnen dus aanspraak maken op het recht op inzage in de administratie van de hoofdsplitsing, niet één individuele eigenaar.

Verder wenste de eigenaar bankafschriften van de onder-VvE in te zien en te kopiëren. De Rechtbank oordeelt dat het recht op inzage in de administratie van de onder-VvE niet betekent dat die eigenaar recht heeft op kopieën van de betreffende stukken, ook niet als deze eigenaar de kopieën zelf maakt. In deze kwestie speelde dat des te meer, omdat het ging om bankafschriften waarvan de Rechtbank oordeelt dat dit (deels) vertrouwelijke stukken betreft waarbij derden betrokken zijn. Het oordeel van de Rechtbank over de inzage in de administratie gaat hier dus nog verder dan het oordeel van het Gerechtshof in de eerdere zaak over de inzage in de administratie. Volgens de Rechtbank was het de betreffende eigenaar in deze zaak immers zelfs niet toegestaan om zelf kopieën van de administratie te maken.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. H.J.G. Braakhuis of mr. E. van Riet.

Foto Furmerus flat
Lees ook

Actualiteiten en ontwikkelingen in het appartementsrecht

Op 12 juni 2014 stuurde minister Blok (Wonen en Rijksdienst) een brief aan de Tweede Kamer over het verbeteren van het functioneren van VvE’s. In deze brief wordt ...

Lees volledig bericht