banknotes
Sanne Siebes, 13 januari 2017

Erfrecht in het appartementsrecht

Met grote regelmaat wordt onze hulp ingeroepen bij het incasseren van een achterstand in de betaling van de (voorschot-)bijdragen, die (mede) is ontstaan als gevolg van het overlijden van een appartementseigenaar.

De incassoprocedure verloopt in dit soort zaken anders dan bij de standaardincasso’s. Vaak geeft (de professioneel beheerder van) de VvE de gegevens door van de nabestaanden. Of zij daadwerkelijk de erfgenamen zijn is vaak niet bekend. Daarnaast is meestal ook niet bekend of de nabestaanden de nalatenschap zuiver- of beneficiair aanvaard hebben of verworpen hebben

Al deze factoren zijn van belang om te kunnen beoordelen of het zinvol en mogelijk is om een procedure te starten tegen de nabestaanden om de betaling van (de achterstand in) de (voorschot-)bijdragen af te dwingen.

Om de incasso van de (voorschot-)bijdragen succesvol te laten verlopen, is het in dit soort zaken vaak noodzakelijk om onderzoek te doen naar de nalatenschap van de overledene. Dit doen wij onder meer door informatie op te vragen bij het Boedelregister en het Centraal Testamentenregister (CTR).

Op grond van de verkregen informatie kunnen wij vaak de juiste personen op de juiste gronden aanschrijven. Dit leidt er in de regel toe dat achterstanden (sneller) worden voldaan.

Incasso’s op erfgenamen vraagt om kennis en kunde. Die kennis en kunde hebben wij.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact op nemen met Sanne Siebes LL.B

warmte wet
Lees ook

Mogelijk verplichte energiebesparende maatregelen VvE’s

Op 14 oktober 2016 verscheen de Nationale Energieverkenning 2016 (Nev). Daaruit blijkt dat een aantal doelen op koers ligt, maar ook een aantal doelen niet lijkt t...

Lees volledig bericht