Geinzicht
Lara Hesseling, 11 juli 2014

Extra appartementsrecht en wijzigen splitsingsakte

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe te handelen wanneer een VvE een nieuw (extra) appartementsrecht aan een bestaande splitsing in appartementsrechten wil toevoegen. Denk hierbij aan een gemeenschappelijke parkeerplaats die aan één van de eigenaars wordt verkocht of aan een gemeenschappelijke logeerkamer in een serviceflat die op naam van de VvE moet komen te staan.

Belangrijk is om voorop te stellen dat niet de VvE maar de gezamenlijke eigenaars eigenaar zijn van het gebouw en de grond. Het zijn dus de gezamenlijke eigenaars die bevoegd zijn het gebouw en de grond te splitsen in appartementsrechten. Dat geldt dus ook voor een gedeelte van de grond en het gebouw, zoals in het voorbeeld de gemeenschappelijke parkeerplaats of gemeenschappelijke logeerkamer.

Voor het creëren van een nieuw appartementsrecht betekent dit dat niet alleen de splitsingsakte en de splitsingstekening gewijzigd moeten worden, maar ook dat de gezamenlijke eigenaars het betreffende gedeelte van het gebouw of de grond moeten splitsen in appartementsrechten. Dit kan dus uitsluitend met medewerking van alle eigenaars geschieden. Deze eigenaars zijn vervolgens gezamenlijk bevoegd om het nieuwe appartementsrecht te leveren, bijvoorbeeld aan één van de eigenaars of aan de VvE. Een wijziging van de splitsingsakte door middel van een zogenaamd “80%-besluit” van de vergadering van eigenaars is dus onvoldoende.

Een “80%-besluit” is overigens wel mogelijk, indien enkel het privégedeelte van een bestaand appartementsrecht wordt vergroot. Bijvoorbeeld door de parkeerplaats of de logeerkamer toe te voegen aan een bestaand appartementsrecht. Er blijft dan sprake van één appartementsrecht. De parkeerplaats of de logeerkamer zal dan alleen niet in de vorm van een zelfstandig appartementsrecht te verkopen en te leveren zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Lees ook

Goed nieuws voor VvE’s: De Warmtewet wordt gewijzigd!

“Ik ben dan ook  voornemens de wet op dit punt aan te passen en VvE’s met gebouw gebonden installaties uit te zonderen van de verplichtingen voor een leverancier d...

Lees volledig bericht