Flatgebouw brugge
Rijssenbeek Advocaten, 18 april 2017

Geen inkomsten, toch verhaal mogelijk!

Regelmatig vernemen wij in onze incassopraktijk dat een deurwaarder een dossier sluit omdat er geen verhaalsmogelijkheden zouden zijn. Bijvoorbeeld omdat de debiteur geen inkomsten heeft (salaris, uitkering, voorlopige teruggave van de Belastingdienst etc.). Maar wanneer een debiteur eigenaar is van een appartement, is verhaal wel degelijk mogelijk. Rijssenbeek Incasso kan u, met haar specialistische kennis, bijstaan!

Rijssenbeek Incasso staat de VvE bij, door de executie van het vonnis voort te zetten door middel van beslag op het appartement. Wanneer een debiteur geen of niet voldoende inkomsten heeft, is verhaal mogelijk door verkoop van het appartement. Na beslaglegging kan de bank de executie overnemen. In dat geval zal Rijssenbeek Incasso de bank verzoeken de veiling van het appartement zo spoedig mogelijk op te starten. Echter, vaak heeft de bank er belang bij de veiling te voorkomen. Bij een veiling is de opbrengst in de regel namelijk lager dan bij een onderhandse verkoop. In dit geval vraagt de bank toestemming aan de VvE om het appartement onderhands te verkopen. Rijssenbeek Incasso treedt op namens de VvE en zal voorwaarden kunnen stellen aan deze onderhandse verkoop. Naast de preferente boekjaren op basis van de wet, kunnen wij de bank verzoeken garant te staan voor oudere boekjaren en de kosten.

Wanneer een bank de executie van het appartement overneemt maar niet overgaat tot veiling of onderhandse verkoop, zullen wij namens de VvE aan de voorzieningenrechter verzoeken een termijn vast te stellen waarbinnen de veiling van het appartement door de bank moet worden opgestart. Hiervoor geldt de verplichting om te procederen met behulp van een advocaat. Omdat Rijssenbeek Incasso nauw samenwerkt met de advocaten van Rijssenbeek Advocaten, kan deze procedure snel en adequaat worden gevoerd.

Wanneer geen hypotheekrecht op het appartement is gevestigd of als de bank de executie niet overneemt, is het mogelijk dat de VvE zelf de veiling van het appartement opstart. In samenwerking met de notaris verzorgt Rijssenbeek Incasso het gehele veilingtraject voor uw VvE.

Voor het executietraject is zeer specialistische kennis nodig. De professionals van Rijssenbeek Incasso beschikken over deze kennis en staan u graag bij in het incassotraject van het begin tot het eind! En daar waar de deurwaarder zijn werkzaamheden kan staken wanneer een debiteur geen of onvoldoende inkomsten heeft, zorgt Rijssenbeek Incasso dat de vordering voor de VvE wordt verhaald!

flatgebouwen
Lees ook

Traplift door rechter toegestaan onder voorwaarde van zekerheidsstelling

Onlangs heeft de kantonrechter Amsterdam (klik hier voor beschikking) zich uitgelaten over het verzoek van een eigenaar van een appartement om een besluit van de v...

Lees volledig bericht