flatgebouw
Rijssenbeek Advocaten, 6 juni 2017

Gemeente moet VvE raadplegen in kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

In onze @rijssenbeek van 3 juni 2016  hebben we aandacht besteed aan de WMO in relatie tot VvE’s. De Ombudsman Rotterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan, die voor alle VvE’s in Nederland met woonappartementen van belang kan zijn.

Wat was het geval ?

Mevrouw P. woont in een appartementengebouw in Rotterdam. Zij huurt het appartement van een woningcorporatie. Een deel van de appartementen is eigendom van individuele eigenaars.

Op enig moment constateert de VvE dat in de gemeenschappelijke ruimten automatische deuropeners zijn aangebracht. Dit is – zo blijkt – gebeurd in opdracht van de gemeente ten behoeve van mevrouw P.

Mevrouw P. is ‘cliënt’ in de zin van de WMO. De automatische deuropeners zijn een ‘maatwerkvoorziening’ voor haar. De deuropeners zijn echter aangebracht zonder toestemming en/of zonder voorafgaand overleg met de VvE. De VvE stelt dat zij sindsdien met twee verschillende automatische-deuropenersystemen zit en dat schade is ontstaan aan de gemeenschappelijke ruimten. De gemeente stelt dat zij bij de woningcorporatie heeft geïnformeerd en dat dat op basis van de WMO voldoende is.

De ombudsman oordeelt dat WMO de gemeente dwingt om, in het geval dat de maatwerkvoorziening is bedoeld voor een bewoner die niet de eigenaar van de woning is (zoals een huurder), de eigenaar zijn mening over het aanbrengen van de voorziening te laten geven. Dit geeft die eigenaar de gelegenheid bij de uitvoeringskwesties betrokken te zijn. De gemeente heeft dat in dit geval ten onrechte nagelaten. De  eigenaar van het appartementengebouw is immers niet (alleen) de woningcorporatie, maar zijn álle appartementseigenaars gezamenlijk. De gemeente had daarom niet alleen de woningcorporatie moeten benaderen, maar had contact moeten opnemen met alle appartementseigenaars. Daartoe had zij zich tot de VvE moeten wenden.

De ombudsman verklaart de klachten van de VvE gegrond en ziet aanleiding om de gemeente Rotterdam een aanbeveling te doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Het is aan de gemeente zelf om hieraan in de praktijk invulling te geven. Een (harde) sanctie is er dus niet.

Voor vragen of toelichting kunt u contact opnemen met mr. Hubert Braakhuis.

Lees ook

Update Warmtewet: positie VvE’s wijzigt!

De door minister Kamp gewijzigde Warmtewet is op 22 mei 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel worden VvE’s vrijwel volledig uitgezonderd van de ...

Lees volledig bericht