Geinzicht
Ali El Fathi, 21 mei 2015

Gereserveerd geld staat niet gelijk aan reservefonds

Kozijnen zullen niet ieder jaar een schilderbeurt behoeven. Evenmin zal de lift ieder jaar moeten worden voorzien van een nieuw mechanisme. Toch dient een VvE rekening te houden met deze en andere toekomstige kosten van onderhoud. De VvE doet er goed aan voor deze kosten geld te reserveren.  Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) biedt vaak uitkomst. Op basis van dit MJOP kan men inzichtelijk maken in welk jaar onderhoud aan gemeenschappelijke gedeelten nodig zal zijn en tegen welke kosten deze werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid zullen worden uitgevoerd. Aan de hand van een MJOP wordt in veel gevallen geld gereserveerd. Men reserveert op deze wijze voor gepland onderhoud.

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Gelderland haar oordeel geveld over reservegelden van een VvE.

In deze casus waren, zoals bij de meeste VvE’s, de kosten voor het onderhoud en gebruik alsmede de kosten die verband houden met noodzakelijk herstel en vernieuwingen van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken voor rekening van de gezamenlijke eigenaars. Binnen deze VvE werd sinds jaar en dag aan de hand van een MJOP geld gereserveerd voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten.

Een van de vragen die centraal stond in de gevoerde procedure was welke kwalificatie het gereserveerde geld had. Moest dit gereserveerde geld worden gezien als een specifieke reserve voor het schematisch geplande onderhoud of diende dit te worden gerekend tot het reservefonds als bedoeld in artikel 32 Modelreglement 1992?

De rechtbank oordeelde dat het reservefonds dient ter bestrijding van andere kosten dan, kort gezegd, kosten die nodig zijn voor het onderhoud. Men denke hierbij aan een nieuwe installatie of voorziening.

Een VvE kan ook kiezen om gelden te reserveren juist om het onderhoud uit te kunnen voeren. In dat geval is dus geen sprake van een reservefonds als genoemd in artikel 32 MR 1992.

Kortom, niet alle door de VvE gereserveerde middelen kunnen worden betiteld als reservefonds zoals omschreven in artikel 32 MR 1992.

Indien u vragen heeft over het reservefonds of aanverwante aangelegenheden, kunt u contact opnemen met Ali El Fathi.

Flatgebouw brugge
Lees ook

Minister ontfermt zich over serviceflats

Ons land kent een groot aantal serviceflats. Juridisch zijn deze veelal in het vat gegoten van een Coöperatieve Vereniging (CV) of een Vereniging van Eigenaars (Vv...

Lees volledig bericht