Anne Vermeulen-Jonkers, 6 november 2015

Gevolgen onjuiste inschrijving Kamer van Koophandel

De vergadering van eigenaars van een VvE  benoemt het bestuur. Op het moment dat een nieuw bestuur is gekozen zijn de bestuursleden bevoegd als zodanig te handelen.

Op 22 maart 2007 is de Handelsregisterwet 2007 aangenomen. Deze wet geldt inmiddels per 1 januari 2010 voor alle VvE’s. In deze wet is geregeld dat een VvE in het handelsregister moet zijn ingeschreven. Tot het doen van opgave ter inschrijving is ieder der bestuurders van de VvE’s verplicht. Deze verplichting tot inschrijving staat los van de benoeming door de vergadering en is geen vereiste om namens de VvE te mogen handelen. Wat zijn dan wel de gevolgen van het niet tijdig in- of uitschrijven bij het handelsregister?

Schrijft een bestuurder zich niet in of schrijft de oude bestuurder zich niet uit, dan kan dit gevolgen hebben voor het sluiten van overeenkomsten namens de VvE. Een derde dient in beginsel na te gaan  of  de partij die zich voordoet als bestuurder dit ook daadwerkelijk is. Dit kan door raadpleging van het handelsregister. Staat een bestuurder daar niet ingeschreven terwijl hij dit wel is dan kan de consequentie zijn dat partijen niet met deze bestuurder in zee wensen te gaan, omdat voor hen niet duidelijk is of de betreffende persoon wel gemachtigd is namens de VvE te mogen handelen.

Aan de andere kant mag een derde vertrouwen op de handelwijze van een oud bestuurder als deze bestuurder nog als zodanig staat ingeschreven. Om te voorkomen dat de VvE wordt gebonden door het handelen van een oud bestuurder is het dus van belang dat de  VvE toeziet op een tijdige uitschrijving uit het handelsregister.

Op grond van het vorenstaande is het dus van belang dat het bestuur van de VvE zich zo spoedig mogelijk na benoeming inschrijft in het handelsregister en het oude bestuur zich zo spoedig mogelijk uitschrijft.

In de Wet Economische Delicten wordt de niet-inschrijving aangemerkt als een overtreding, waarop een geldboete van de vierde categorie of een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden staat. In de praktijk komt het daar tot op heden nauwelijks van, hooguit bij fraude resp. oplichting.

Een juiste inschrijving is dus van wezenlijk belang!

Lees ook

Wat kan ik zien op een splitsingstekening?

Een recente uitspraak van de kantonrechter te Almelo (30 september 2015) maakt weer duidelijk dat doel en functie van een splitsingstekening niet altijd helder zij...

Lees volledig bericht