Rijssenbeek Advocaten, 18 oktober 2021

Hinder door wijziging van de waterloop door VvE

Een eigenaar is in beginsel verplicht ervoor te zorgen dat geen water of vuilnis van zijn erf op een ander erf resp. in de goot van een ander erf komt. Wanneer dit wel gebeurt, kan dit onredelijke hinder en strijd met een wettelijke plicht opleveren.

Een dergelijke situatie deed zich voor tussen een VvE en een eigenaar van een naastgelegen erf (Noord-Holland 15 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7832).

In deze zaak heeft de eigenaar van een erf aangetoond dat de VvE in 2009 haar naastgelegen perceel schuin heeft laten aflopen. Hierdoor is de hoeveelheid water en de loop van het water veranderd. Dit water kwam samen met vuil terecht op het erf en in de goot van de eigenaar. De eigenaar ondervond hierdoor onredelijke hinder en heeft de VvE derhalve verzocht maatregelen te treffen om hier een einde aan te maken. De VvE deed dit niet.

Naar het oordeel van de rechtbank brengt de VvE door deze wijziging op onrechtmatige wijze hinder toe aan het erf van de eigenaar. Vast staat immers dat de VvE opdracht heeft gegeven om het perceel van de VvE schuin te laten aflopen, zodat het water daarvan (mede) op het perceel van de eigenaar terecht zou komen. Ook staat vast dat de eigenaar hierdoor daadwerkelijk overlast heeft van water en vuil dat afkomstig is van het perceel van de VvE. Met deze handelswijze maakt de VvE op onrechtmatige wijze inbreuk op het eigendomsrecht van de eigenaar. Dat enkel bij hevige regenbuien sprake is van hinder, doet daaraan niet af, ook dan is de inbreuk volgens de rechter onrechtmatig. De VvE is dan ook veroordeeld om een einde te maken aan deze onrechtmatige toestand.

Kortom, een eigenaar van een erf dient zorgvuldig om te gaan met de waterloop op zijn erf.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

Lees ook

Wanneer is sprake van een op- of aanbouw in de VvE?

In de modelsplitsingsreglementen is bepaald dat iedere op-, aan- of onderbouw verboden is, indien daarvoor geen toestemming door de vergadering van eigenaars is ve...

Lees volledig bericht