Foto Furmerus flat
Mark van der Lubbe, 3 september 2014

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt ‘te laat is te laat’

Recent heeft ons kantoor een VvE in hoger beroep bijgestaan in een zaak waarbij een eigenaar een besluit van de VvE wilde vernietigen. Aangezien de betreffende eigenaar zijn verzoek daartoe echter te laat heeft ingediend, oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden evenals de kantonrechter, dat de betreffende eigenaar niet ontvankelijk is in de procedure, en wordt het verzoek tot vernietiging alleen al om die reden afgewezen. Klik hier voor de uitspraak.

Op grond van art. 5:130 lid 2 BW dient een verzoek tot vernietiging te worden ingesteld binnen een maand nadat de verzoeker kennis heeft genomen van het besluit of daarvan kennis heeft kunnen nemen.

In deze zaak stelt de betreffende eigenaar dat hij pas door middel van de notulen kennis heeft genomen van het besluit van de vergadering. De notulen zijn in deze kwestie twee maanden na de vergadering aan alle leden van de VvE toegezonden. Het hof is evenwel met de kantonrechter van mening dat de eigenaar al één dag na de vergadering kennis had kunnen nemen van dat besluit. Zoals de betreffende eigenaar ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft beaamd, was hij als voorzitter van de vergadering bekend met de gebruikelijke gang van zaken, die inhield dat de stemmen nog dezelfde avond werden geteld. Het betreffende lid van de VvE had dan ook in ieder geval één dag na de vergadering van de uitslag van de stemming kennis kunnen nemen.

Het vorenstaande bevestigt de vaste lijn van de eerdere uitspraken op dit punt. Kort samengevat, inhoudende dat de termijn van één maand voor vernietiging van een besluit in beginsel reeds ingaat één dag na de vergadering; en niet pas na het ontvangen van de notulen van die vergadering.

Heeft u vragen over vernietigingsprocedures aarzel dan niet contact op te nemen met mr. Mark van der Lubbe.

brandscan- visserstaete Soest
Lees ook

Ingebruikgeving gemeenschappelijk dak als dakterras aan eigenaar (opnieuw) toegestaan

Onlangs heeft ons kantoor een VvE in hoger beroep bijgestaan in een kwestie over de aanleg van een dakterras ten behoeve van één eigenaar op een gemeenschappelijk ...

Lees volledig bericht