Rijssenbeek Advocaten, 23 december 2010

Inschrijving in het handelsregister

Op 22 maart 2007 is door de Staten-Generaal de nieuwe Handelsregisterwet 2007 aangenomen. Deze nieuwe wet geldt inmiddels per 1 januari 2010 voor alle Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). In artikel 6 lid 1 sub b van deze wet is geregeld dat een VvE in het handelsregister moet zijn ingeschreven. Tot het doen van opgave ter inschrijving is conform artikel 18 lid 1 van die wet ieder der bestuurders van de VvE’s verplicht. Artikel 18 lid 6 voegt toe dat de opgave bij iedere Kamer van Koophandel (KvK) kan worden gedaan. Opgave behoeft dus niet meer bij één specifieke KvK plaats te vinden. Indien de opgave wordt gedaan bij een andere KvK dan de KvK waar de VvE is ingeschreven, zullen de gegevens door de KvK zelf naar de juiste KvK worden doorgestuurd.

Het nieuwe handelsregister zal de gegevens bevatten die noodzakelijk zijn om de VvE uniek te kunnen identificeren. Dit zijn de zogenoemde authentieke gegevens die in de nieuwe wet staan opgesomd. Voor de VvE’s zijn dat een door de KvK toegekend uniek nummer, de officiële naam van de VvE, het post- en bezoekadres en de datum van oprichting van de VvE. Bij algemene maatregel van bestuur zal vervolgens worden bepaald welke overige gegevens worden ingeschreven in het handelsregister. Deze laatste gegevens dienen de rechtszekerheid in economisch verkeer etc.

Er ontstaat dus één register met twee sets van gegevens. Eén set met de authentieke gegevens en een set met de niet-authentieke gegevens, welke nadere informatie over de VvE bevatten. Wie bijvoorbeeld de bestuurders zijn, wie tekeningsbevoegd is etc. Al deze gegevens zullen dus in het nieuwe handelsregister worden geregistreerd.

Voorts mag niet ongezegd blijven dat uit de memorie van toelichting kan worden afgeleid dat bij niet-inschrijving vóór de wettelijke datum een sanctionering ingevolge de Wet op de Economische Delicten (WED) kan volgen. In die wet wordt de niet-inschrijving aangemerkt als een overtreding, waarop een geldboete van de vierde categorie of een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden staat. In de praktijk komt het daar tot op heden nauwelijks van, hooguit bij fraude c.q. oplichting. Aanbevolen moet in ieder geval worden het zover niet te laten komen.

Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Michel Elbers.

Lees ook

Het appartementsrecht of een eigenaardig eigendom

Wie een appartement koopt, komt vroeg of laat in aanraking met de Vereniging van Eigenaars (VvE) en met een – op het eerste gezicht – vrij ondoorzichtig stelsel va...

Lees volledig bericht