Rijssenbeek Advocaten, 3 november 2014

Installaties en leidingen: gemeenschappelijk of privé?

De vraag welke technische installaties met de daarbij behorende leidingen tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken van een VvE dienen te worden gerekend, is in de praktijk niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Vaak wordt ervan uitgegaan dat, indien de installatie uitsluitend ten dienste staat aan één privégedeelte, deze niet gemeenschappelijk is. Dit is niet altijd juist!

In Modelreglement (MR) 1973 en MR 1983 is niet opgenomen dat, indien een installatie met de daarbij behorende leidingen uitsluitend dienstbaar is aan één privégedeelte, deze privé zou zijn.

Wanneer MR 1973 of MR 1983 van toepassing is verklaard op de VvE, zijn technische installaties met de daarbij behorende leidingen in beginsel dan ook gemeenschappelijk. Zelfs indien zo’n installatie alleen ten dienste staat aan een privégedeelte. Zo kan het voorkomen dat een cv-ketel een gemeenschappelijke zaak is.

In MR 1992 is voor het eerst de bepaling opgenomen dat een installatie niet gemeenschappelijk is indien deze uitsluitend dienstbaar is aan één privégedeelte. Een dergelijke bepaling is eveneens in MR 2006 terug te vinden. Als deze bepaling op een VvE van toepassing is, dan kunnen dergelijke installaties met de daarbij behorende leidingen – in beginsel –  worden aangemerkt als privé. Voorzichtigheid is overigens wel geboden, aangezien sprake kan zijn van omstandigheden die tot een andere uitkomst kunnen leiden.

Voor de beantwoording van de vraag wat in een specifiek geval tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken wordt gerekend, en voor wiens rekening de kosten van onderhoud, herstel of vervanging van deze gedeelten en zaken dienen te komen, adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Lees ook

Besluit ontzegging gebruik appartement door eigenaar

De kantonrechter te Maastricht heeft op 14 oktober 2014 geoordeeld dat een besluit van de vergadering van eigenaars tot ontzegging van het gebruik van het privéged...

Lees volledig bericht