Esther van Riet, 25 april 2014

Inzage in administratie betekent niet afgifte van administratie

In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld of artikel 41 lid 6 Modelsplitsingsreglement (MR) 1992 (zie ook: artikel 41 lid 6 MR 1983 en artikel 40 lid 6 MR 1973) betekent dat het bestuur verplicht is kopieën van de administratie van het gebouw aan een eigenaar te verstrekken indien een eigenaar daarom vraagt. Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over deze vraag. Het ging om een eigenaar die van het bestuur verlangde dat een kopie van een offerte betreffende bepaalde werkzaamheden zou worden afgegeven. Daarnaast wilde deze eigenaar een kopie van de ‘ledenlijst’ ontvangen.

Het Gerechtshof bevestigt in deze kwestie dat het Modelsplitsingsreglement in de context van de totale splitsingsakte grammaticaal moet worden uitgelegd. Bij de VvE in kwestie was MR 1983 van toepassing. Het Gerechtshof is van oordeel dat artikel 41 lid 6 MR 1983 naar de letter en context genomen niet strekt tot het ter beschikking stellen aan eigenaren van een kopie van stukken. Het woord ‘verstrekken’ dat in dit artikel wordt gebruikt ziet op de woorden ‘van inlichtingen’ en ‘van inzage’. Het bestuur moet op grond van dit artikel dus inlichtingen en inzage verstrekken, maar behoeft niet over te gaan tot het verstrekken van kopieën van de administratie.

In deze zaak vorderde de eigenaar tevens afgifte van een lijst van namen en adressen van alle eigenaren. Ook daarover oordeelt het Gerechtshof dat het bestuur niet tot afgifte van zodanige lijst verplicht is op basis van artikel 41 lid 6 MR 1983. De betreffende eigenaar zocht nog aansluiting bij artikel 54 lid 2 MR 2006. Op grond van dat artikel moet het bestuur de namen en adressen van de overige eigenaars en stemgerechtigden ter beschikking stellen indien een eigenaar deze nodig heeft voor de oproeping in een juridische procedure. Het Gerechtshof oordeelde dat MR 2006 niet van toepassing is op deze VvE en dus ook dat dit artikel niet kan worden gebruikt om afgifte van een ledenlijst af te dwingen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. E. van Riet

Appartement complex
Lees ook

Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of vervanging van een sleutelplan ten behoeve van het appartementencomplex moet worden gezien...

Lees volledig bericht