Rein Simonse, 25 april 2023

Is een huurder binnen de VvE verplicht toegang te verlenen tot zijn appartement?

In onze @Rijssenbeek van 8 februari 2023 hebben wij geschreven over de verplichting van een eigenaar om toegang tot zijn appartement te verlenen voor de uitvoering van werkzaamheden. Maar wat nu als een VvE-lid zijn appartement heeft verhuurd en de huurder weigert de toegang tot het appartement.

Ten eerste geldt dat de bepalingen uit het splitsingsreglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud ook van toepassing zijn op de gebruiker/huurder (art. 5:120 BW). De bepalingen uit de modelreglementen waarin de toegang tot een appartement is geregeld (artt. 10 lid 3 MR 1973, 17 lid 3 MR 1992, 18 lid 3 MR 1983, 28 lid 3 MR 2006, 30 lid 3 MR 2017), zijn dergelijke bepalingen. Het bestuur van de VvE kan een huurder ook op deze verplichting aanspreken (art. 5:126 lid 6 BW). Dit geldt overigens niet zonder meer voor de bepalingen uit het huishoudelijk reglement van de VvE. Hiervoor biedt de gebruikersverklaring uitkomst.

Naast de VvE (of gezamenlijk met de VvE) kan ook het verhurend VvE-lid actie ondernemen. De verhuurder moet immers (blijven) voldoen aan de regels van de VvE en kan daarop ook door de VvE worden aangesproken.

De verhuurder kan de huurder aanspreken op grond van art. 7:220 BW. Dit is recent bevestigd in een kort geding van de Rechtbank Limburg van 3 maart 2023. Op grond van dit wetsartikel moet de huurder gelegenheid geven voor de uitvoering van dringende werkzaamheden of renovatie. Of sprake is van dringende werkzaamheden of renovatie als bedoeld in art. 7:220 BW hangt af van het soort werkzaamheden.

Kortom, zowel de VvE als het verhurend VvE-lid kunnen (al dan niet gezamenlijk) de huurder aanspreken op de verplichting om toegang te verlenen tot het appartement voor de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Dan kunt u contact opnemen met mr. Rein Simonse.

Lees ook

Glasvezel in appartementencomplexen

Sinds een aantal jaar wordt door heel Nederland glasvezel aangelegd. In de praktijk merken wij dat bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in een appartementencompl...

Lees volledig bericht