geld tellen
Rijssenbeek Advocaten, 9 augustus 2017

Kosten bereikbaar maken gemeenschappelijk gedeelte van VvE voor rekening eigenaar

Het komt regelmatig voor dat een eigenaar een wijziging heeft aangebracht in zijn appartement, waardoor de gemeenschappelijke zaken en gedeelten niet meer (goed) bereikbaar zijn voor het uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden. De vraag is dan wie de extra kosten draagt voor het uitvoeren van die werkzaamheden aan de gemeenschappelijke gedeelten en zaken.

De Rechtbank Limburg oordeelde onlangs dat de eigenaar van een zolderappartement, die – zonder de vereiste toestemming van de vergadering van eigenaars – dakkapellen, dakramen en gipsplaten ter afwerking in en aan de gemeenschappelijke dakconstructie heeft gerealiseerd, deze op eigen kosten diende te verwijderen, zodat de VvE werkzaamheden aan het gemeenschappelijke dak kan uitvoeren.

De vergadering van eigenaars heeft in dit geval unaniem – inclusief het betreffende lid – besloten tot het uitvoeren van werkzaamheden aan het gemeenschappelijke dak. Deze werkzaamheden dienen vanuit het betreffende zolderappartement plaats te vinden en de gipsplaten van de eigenaar dienen hiervoor te worden verwijderd. De eigenaar wil hier echter niet aan meewerken en vordert dat de VvE de kosten voor het verwijderen en terugplaatsen van de gipsplaten draagt.

De rechter oordeelt dat uit de notulen van de vergadering van eigenaars moet worden afgeleid dat de eigenaar heeft toegezegd voor zijn rekening tot verwijdering en herplaatsing van de gipsplaten over te gaan. Zodoende meent de rechter dat de eigenaar daarom niet kan vorderen dat de kosten hiervan door de VvE moeten worden vergoed. De rechter is van mening dat de eigenaar en de VvE zijn overeengekomen dat de kosten voor rekening van de eigenaar komen.

Om mogelijke discussies binnen de VvE te voorkomen, heeft het de voorkeur dergelijke afspraken tussen de VvE en de eigenaar voorafgaand aan de verbouwing overeen te komen. Het is in het belang van de VvE om bij het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden aan deze toestemming en deze voorwaarden vast te leggen in een overeenkomst. Rijssenbeek Advocaten kan uiteraard voor u een dergelijke overeenkomst opstellen.

 

Skyscrapers
Lees ook

De toestemming van de gemeente versus de toestemming van de VvE

In onze @Rijssenbeek van 23 juni jl. hebben we het verschil tussen de publiekrechtelijke- en de privaatrechtelijke bestemming toegelicht. In navolging daarvan gaan...

Lees volledig bericht