Michel Elbers, 12 december 2019

Kunnen in één splitsingsreglement meerdere VvE’s worden opgericht?

Met enige regelmaat ontvangen we een splitsingsreglement waarin tegelijkertijd meerdere VvE’s worden opgericht. Is dit juridisch gezien wel mogelijk?

Uitgangspunt in de wet is dat het inderdaad mogelijk is om in een en hetzelfde splitsingsreglement zowel een VvE op te richten voor een hoofdsplitsing als één of meerdere VvE’s op te richten voor eventuele ondersplitsing(en).

Maar wat nu als er in het splitsingsreglement geen onderscheid is gemaakt tussen de verschillende VvE’s en bovendien niet duidelijk in het splitsingsreglement is vastgelegd welke VvE nu voor welk gedeelte van de splitsing verantwoordelijk is.

In dergelijke gevallen zal eerst het toepasselijke splitsingsreglement moeten worden bestudeerd om na te gaan of daadwerkelijk een VvE als bedoeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is opgericht. Uit de wet volgt namelijk dat een in het splitsingsreglement op te richten VvE in ieder geval als doel het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars dient te hebben. De Hoge Raad heeft bovendien geoordeeld dat de wet bepaalt dat bij splitsing een vereniging moet zijn opgericht waarvan alle gerechtigden tot de betreffende appartementsrechten lid zijn.

Indien in een splitsingsreglement niet aan het voorgaande wordt voldaan, is er geen rechtsgeldige VvE opgericht en zal voor deze splitsing alsnog een VvE moeten worden opgericht.

Het ontbreken van een rechtsgeldige VvE heeft overigens niet tot gevolg dat het splitsingsreglement ongeldig is. Wél dient alsnog een VvE voor die splitsing te worden opgericht. In dat geval zal het splitsingsreglement dus moeten worden gewijzigd.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande neemt u dan contact op met mr. Michel Elbers.

Lees ook

Vrije advocaat keuze VvE

Veel VvE’s hebben een rechtsbijstandsverzekering. Wanneer sprake is van een geschil dat onder de dekking van de verzekering valt, heeft een VvE op grond van de pol...

Lees volledig bericht