Jonathan Scholte, 24 januari 2022

Mag een VvE-lid betaling opschorten?

Een appartementseigenaar die zijn (voorschot)bijdrage niet betaalt. Het betreft een situatie waar een VvE vroeger of later mee te maken krijgt. Zo was ook het geval in een recente kwestie bij de rechtbank Rotterdam van 31 december 2021, waar een VvE een incassoprocedure was gestart tegen een lid die zijn (voorschot)bijdragen structureel onbetaald liet.

De eigenaar was van mening dat hij niet hoefde te betalen omdat hij een tegenvordering op de VvE zou hebben. Dit vanwege huurderving. De eigenaar verhuurde zijn appartementen sinds aankoop daarvan. De Huurcommissie had de huurprijzen voor deze appartementen aanzienlijk verlaagd vanwege vochtproblematiek als gevolg van gebreken aan het dak.

De vraag in deze kwestie was of de VvE tekort was geschoten in haar verplichtingen waardoor de eigenaar de betaling van zijn bijdragen mocht opschorten. De rechter overweegt dat, indien een VvE niet een door een lid gewenst besluit neemt, dat lid binnen vier weken vernietiging van dat besluit kan verzoeken (ex art. 5:130 BW) en/of een vervangende machtiging (ex art. 5:121 BW) kan verzoeken. Een VvE kan niet op een andere wijze worden gedwongen tot het nemen van besluiten of tot een bepaalde actie.

In dit geval had de eigenaar nagelaten om vernietiging van de besluiten uit 2017, 2018 en 2019 tot het niet laten uitvoeren van de benodigde werkzaamheden, dan wel een vervangende machtiging te verzoeken. De VvE was derhalve niet tekort geschoten in haar verplichtingen en heeft daarom ook niet onrechtmatig gehandeld. De eigenaar moest dus de (voorschot)bijdragen betalen.

Heeft uw VvE te maken met leden die hun voorschot-, definitieve of extra bijdragen niet (tijdig) voldoen? Neem dan contact op met Rijssenbeek Incasso via incasso@rijssenbeek.nl.

Lees ook

Rookgasafvoer(en) een kwestie van de VvE?

In veel gevallen beschikken de appartementen in een (woon)gebouw over een privé cv-installatie met ieder een eigen afzonderlijke rookgasafvoer naar het dak. De ind...

Lees volledig bericht