Zuidplein flat
Rijssenbeek Advocaten, 23 september 2016

Methode-Vink ook van toepassing op levering water!

Bij VvE’s met één gemeenschappelijke (hoofd)aansluiting voor het hele gebouw is de VvE in beginsel gehouden de meterstand door te geven aan de leverancier. Het is dus de VvE, die in dat geval afrekent met de leverancier op basis van het opgegeven/gemeten verbruik. Aansluitend worden de kosten van dit verbruik door de VvE op basis van een in de splitsingsakte opgenomen verdeling omgeslagen over de gezamenlijke eigenaars.

Als de meterstand echter jarenlang niet, of niet goed is doorgegeven, kan het zijn dat de voorschotten die in die jaren aan de leverancier zijn betaald, niet toereikend zijn om de kosten van het daadwerkelijke verbruik te dekken.

De naheffing die de leverancier vervolgens op de verbruiker heeft, kan hierdoor aanzienlijk oplopen. Uit de praktijk volgt dat ook VvE’s steeds vaker worden geconfronteerd met hoge naheffingen voor zowel energie als water met betrekking tot verbruik over vele jaren.

Om te voorkomen dat een verbruiker met onwenselijk hoge navorderingen wordt geconfronteerd, heeft de Geschillencommissie in het verleden de regel geïntroduceerd dat de leverancier eens per drie jaar zelf de meterstanden dient op te nemen, de zogenaamde “methode-Vink”. De methode-Vink komt er kort gezegd op neer dat het te weinig in rekening gebrachte verbruik gedurende drie jaren vóór de laatste meteropname door de leverancier niet (meer) in rekening mag worden gebracht bij de verbruiker. Alle vorderingen van de leverancier, die dus betrekking hebben op het verbruik van vóór deze periode zijn dus niet meer te verhalen bij de verbruiker. Uit het bindend advies van de Geschillencommissie Water van 5 april 2016 volgt overduidelijk dat de methode-Vink niet alleen van toepassing is op de levering van energie, maar tevens op de levering van water.

Indien uw VvE dus wordt geconfronteerd met een – naar de mening van de VvE – té hoge naheffing over meerdere jaren van de energie- of waterleverancier, twijfel dan niet om verder te (laten) onderzoeken of de VvE mogelijk een beroep kan doen op de methode-Vink. Hierdoor zou de VvE eventueel een aanzienlijk bedrag kunnen besparen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze @Rijssenbeek neemt u dan contact op met met mr. Paul Bekkers of mr. Michel Elbers.

Appartement complex
Lees ook

Methode-Vink kan een VvE veel geld besparen!

Vroeger was het gebruikelijk dat de meterstand voor gas, water en elektra werden opgenomen door de betreffende leverancier. Tegenwoordig wordt de verbruiker echter...

Lees volledig bericht