Anne Vermeulen-Jonkers, 4 juli 2018

Nieuw modelreglement bij ondersplitsing appartementsrechten vastgesteld

Op 7 juni 2018 is het nieuwe modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten 2018 ingeschreven in de openbare registers.

Op grond van artikel 5:106 lid 3 BW is het mogelijk een appartementsrecht onder te splitsen, tenzij de akte van splitsing anders bepaalt. Alle model-splitsingsreglementen staan ondersplitsing toe. Voor de akte van ondersplitsing zelf zijn belangrijke aanpassingen ten opzichte van de standaard model-splitsingsreglementen noodzakelijk. Daarom heeft de KNB in 2006 voor het eerst een model-splitsingsreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten opgesteld.

Het nieuwe modelreglement bij ondersplitsing 2018 is het vervolg hierop en sluit aan op het eerder vastgestelde nieuwe modelreglement 2017 dat eind vorig jaar is vastgesteld. Het nieuwe modelreglement ondersplitsing heeft dezelfde strekking. Ook hierin is rekening gehouden met de nieuwe Wet Verbetering Functioneren VvE’s en is op een aantal punten aansluiting gezocht bij de recente jurisprudentie.

Het modelreglement bij ondersplitsing appartementsrechten 2018 zal in de praktijk als basis worden gebruikt bij het opstellen van (nieuwe) ondersplitsingsakten en/of het wijzigen van bestaande ondersplitsingsakten.

De tekst van het modelreglement bij ondersplitsing 2018 is te vinden via deze link.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling of mr. Anne Vermeulen-Jonkers.

Lees ook

VvE’s uitgezonderd van de Warmtewet. Of toch niet?

  Het wetsvoorstel “Wijziging van de Warmtewet” is op 6 maart 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. Op dit moment heeft de Eerste Kamer het in behandeling; op...

Lees volledig bericht