Flatgebouw brugge
Rijssenbeek Advocaten, 27 maart 2015

Nieuw modelreglement

Zoals wellicht bekend  wordt door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie gewerkt aan een nieuw Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten.  Dit Modelreglement moet dan komen naast de Modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006.

In dat kader werd gisteren in Utrecht een zogeheten expert meeting gehouden, georganiseerd door de Juristenvereniging Appartementsrecht.

Rijssenbeek Advocaten was gevraagd op die expert meeting  te spreken en haar visie te geven op gewenste veranderingen in het Modelreglement 2006 (MR).

Op basis van de dagelijkse ervaring, die we als kantoor opdoen door het werken met de Modelreglementen en op basis van de jurisprudentie, is een aantal onduidelijkheden en knelpunten besproken. Tevens zijn door ons aanbevelingen gedaan voor de tekst van het nieuwe Modelreglement.

Door Hubert Braakhuis en Lara Hesseling is meer specifiek gesproken over:

  • art. 10 MR: het beschikken over de bank- en spaarrekeningen van de VvE;
  • art. 17 MR: wat behoort tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken en wat niet;
  • art. 52 lid 5 MR: welke besluiten moeten met gekwalificeerde meerderheid worden genomen;
  • art. 53 MR: de samenstelling en werkwijze  van het bestuur van de VvE, tussentijds ontslag door een bestuurder en het (nu ontbrekende) inzagerecht.

We willen er graag vanuit gaan dat onze aanbevelingen worden overgenomen en zullen zijn terug te vinden in het nieuwe Modelreglement.  Gemeenschappelijk doel is immers een voor de dagelijkse praktijk – nog beter – werkbaar document te krijgen. We hebben er vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe Modelreglement zullen we u op de hoogte houden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Lara Hesseling of Hubert Braakhuis.

brandscan- visserstaete Soest
Lees ook

Wat als een eigenaar de VvE geen toegang verschaft?

Binnen de meeste VvE’s is sprake van gemeenschappelijke zaken, die alleen kunnen worden bereikt via een privégedeelte van één van de eigenaars. Bijvoorbeeld standl...

Lees volledig bericht