Jill Willems, 18 september 2023

Nieuwsbericht verduurzaming VvE’s

Op 5 september 2023 is in een nieuwsbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht besteed aan het onderwerp ‘verduurzaming binnen VvE’s’. Door minister Hugo de Jonge zijn maatregelen gepresenteerd die verduurzaming binnen VvE’s makkelijker en sneller moeten maken.

De gepresenteerde maatregelen zijn kort samengevat als volgt:

  1. voor besluiten tot verduurzaming wordt de quorumeis vanaf medio 2026 geschrapt. Besluiten over verduurzaming kunnen vanaf medio 2026 worden genomen met een volstrekte meerderheid (50% van de uitgebrachte stemmen + 1);
  2. per 1 januari 2024 worden de subsidies voor VvE’s met betrekking tot verduurzaming uitgebreid;
  3. er wordt meer ingezet op het delen van ervaringen van andere VvE’s en het eenvoudiger verkrijgen van informatie op het gebied van verduurzaming binnen VvE’s.

 

Let op: de voorgestelde maatregelen zijn nog niet ingegaan. Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Voor vragen op basis van de huidige wetgeving en/of voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Jill Willems.

Lees ook

De VvE en het Amsterdamse Convenant splitsing en verkoop sociale huurwoningen

De gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben in 2002 het zogeheten ‘Convenant verkoop sociale hu...

Lees volledig bericht