Anne Vermeulen-Jonkers, 28 oktober 2020

Non-conform appartement: wie betaalt de kosten, VvE of verkoper?

Vochtproblemen in woningen zijn aan de orde van de dag. Vooral bij oude woningen en appartementen. In de zaak die dient voor het Hof Amsterdam is sprake van een meer dan 100 jaar oud appartementengebouw. Er is sprake van vochtproblemen in de kruipruimte.

Het betreffende appartement wordt op 28 april 2017 door verkoper aan koper geleverd. Na levering legt koper een nieuwe parketvloer. Enige tijd later komt koper tot de ontdekking dat de parketvloer diverse gebreken heeft. Uit onderzoek blijkt dat dit wordt veroorzaakt door een vochtige kruipruimte. Vocht ontstaat veelal door een combinatie van factoren. In dit geval was sprake van een slechte vochthuishouding, die onder meer werd veroorzaakt door plassen water en vervuiling in de kruipruimte, onvoldoende ventilatie en een fluctuerend waterpeil. De verbouwing die verkoper gedurende een jaar lang voorafgaand aan de levering heeft uitgevoerd, lijkt dit nog eens te hebben verergerdDe kruipruimte is namelijk door de uitbouw vergroot, maar de benodigde ventilatieopeningen in de gevels zijn niet vergroot.

Het gevolg van de slechte vochthuishouding is dat koper met aanzienlijke gevolgschade wordt geconfronteerd. Een deel van de houten constructievloer moet worden behandeld wegens zwam- en schimmelvorming en deels worden vervangen. Deze kosten neemt de VvE voor haar rekening. Daarnaast moet koper een nieuwe parketvloer laten leggen. Gezien deze ingrijpende werkzaamheden, moet koper onder meer het appartement leeghalen en zijn spullen opslaan, alsmede een periode van drie weken elders verblijven. De schade is ruim € 36.000,-.

Hoewel we in de praktijk vaak zien dat dergelijke gevolgschade – al dan niet terecht – bij de VvE wordt geclaimd, heeft koper in dit geval verkoper daarvoor aangesproken. Zowel de rechtbank als het hof oordelen dat sprake is van non-conformiteit. Dit omdat het appartement door het gebrek, bestaande uit een zodanig vochtige kruipruimte dat de nieuw gelegde parketvloer onbruikbaar raakte, niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik van het appartement als woning nodig zijn en waarvan de aanwezigheid door koper onder de gegeven omstandigheden niet behoefde te worden betwijfeld. Daarnaast volgt uit de feiten dat verkoper al in 2015 op de hoogte was van mogelijke vochtproblemen. Nu hij dat niet verder heeft onderzocht en ook niet aan koper heeft gemeld bij verkoop, heeft verkoper zijn mededelingsplicht geschonden. Verkoper wordt dan ook veroordeeld de schade aan koper te vergoeden.

In deze zaak heeft koper zijn verkoper aangesproken voor de schade. Hoe zou de uitspraak luiden als koper – als lid van de VvE – de VvE zou hebben aangesproken voor de schade? De VvE heeft in dat geval de mogelijkheid om de verkoper – als oud-lid van de VvE – in vrijwaring op te roepen. Op die manier kan de VvE dan proberen de kosten alsnog bij de verkoper te verhalen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl.

Lees ook

Rechter staat opschorting VvE-Bijdrage niet toe

Het komt meer dan eens voor dat een lid van een VvE de (voorschot-) bijdrage onbetaald laat. Dit kan door betalingsonmacht komen, maar ook door betalingsonwil. Dez...

Lees volledig bericht