Jill Willems, 10 oktober 2023

Onderhoud binnen de VvE

Recent heeft de rechtbank Den Haag zich uitgelaten over de vraag wanneer sprake is van onderhoud binnen de VvE. Rijssenbeek Advocaten stond de VvE bij in deze procedure.

De beantwoording van deze vraag is relevant, omdat het besluit tot het doen van een uitgave met betrekking tot onderhoud in de meeste gevallen kan worden genomen met een normale meerderheid (50% van de stemmen + 1). Voor buiten het onderhoud vallende uitgaven of het plaatsen van een nieuwe installatie geldt in de meeste gevallen dat allereerst minimaal twee/derde of drie/vierde van het aantal stemmen op de vergadering vertegenwoordigd moet zijn. Vervolgens moet het besluit in de meeste gevallen worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid (twee/derde of drie/vierde van de stemmen).

In de kwestie die speelde, had de VvE het besluit genomen tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de liften binnen het appartementencomplex. Dit besluit is genomen met een normale meerderheid, omdat volgens de VvE sprake was van onderhoud. Een aantal eigenaars meende echter dat het besluit moest worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid. Dit omdat sprake was van een buiten het onderhoud vallende uitgave, dan wel een nieuwe installatie, omdat een groot gedeelte van de lift volledig werd vervangen.

De kantonrechter oordeelde dat onder onderhoud moet worden verstaan ‘de uitvoering van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een bestaande voorziening in stand te houden, zodat deze conform de bestemming veilig kan worden gebruikt’. Wanneer het in het kader van onderhoud noodzakelijk is dat delen van een installatie of zelfs de gehele installatie moet(en) worden vervangen, is nog steeds sprake van onderhoud. Dat in deze kwestie een groot gedeelte van de liften werd vervangen, maakte volgens de kantonrechter dus niet dat een verzwaard quorum en een gekwalificeerde meerderheid waren vereist. Alle werkzaamheden moesten worden aangemerkt als een uitvoering van het onderhoud.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met mr. Jill Willems.

Lees ook

Vrije advocaatkeuze voor de VvE en de appartementseigenaar

Veel VvE’s en appartementseigenaars hebben een rechtsbijstandsverzekering. Wanneer sprake is van een geschil dat valt onder de dekking van de verzekering, heeft ee...

Lees volledig bericht